Λίγο μετά τις εκλογές, δημοπρασία 3μηνων εντόκων από τον ΟΔΔΗΧ

Λίγο μετά τις εκλογές, δημοπρασία 3μηνων εντόκων από τον ΟΔΔΗΧ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 15:01 Δημιουργία 05/07/19, 14:53

Λίγες μέρες μετά από τις εθνικές εκλογές της Κυριακής και συγκεκριμένα την Τετάρτη, 10 Ιουλίου, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προχωρά σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 11 Οκτωβρίου 2019

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και τις 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια

Αν σου άρεσε κάνε