Αναπτυξιακό πακέτο από την κυβέρνηση

Αναπτυξιακό πακέτο από την κυβέρνηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 08:34 Δημιουργία 26/08/19, 08:05

Το νέο αναπτυξιακό νόμο βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση με στόχο τόσο την διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα οδηγήσει στην πολυπόθητη ανάπτυξη, όσο και να στείλει μήνυμα και στους ευρωπαίους ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα για να τους πείσει να μειώσουν τα πλεονάσματα.

Σύντομα η κυβέρνηση αναμένεται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ανοικτής διακυβέρνησης (opengov.gr) για διαβούλευση, το νομοσχέδιο για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και του επιχειρείν, με στόχο να ψηφιστεί το σχέδιο νόμου στη Βουλή εντός του Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ των άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει:

-Διατάξεις για την ταχύτερη αδειοδότηση επιχειρήσεων. Θα προβλέπεται η έγκριση λειτουργίας επιχειρήσεων μέσω προτύπων πιστοποίησης, τα οποία θα επιβλέπονται από ιδιωτικούς φορείς.

Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η ταχύτερη αδειοδότηση επιχειρήσεων, οι οποίες δεν θα είναι πλέον εξαρτημένες από τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Οι φορείς που θα εγκρίνουν τη λειτουργία επιχειρήσεων, διαπιστώνοντας πως έχουν συμμορφωθεί με τα πρότυπα, θα πιστοποιούνται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Το Δημόσιο θα διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, ο οποίος θα είναι δυνατό να ασκηθεί εκ των υστέρων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιστοποίηση που δεν συνάδει με τις διατάξεις του νόμου, θα προβλέπονται βαριές κυρώσεις για την επιχείρηση και την ελεγκτική εταιρεία.

-Ψηφιακό σύστημα για άδειες δόμησης και ψηφιακός χάρτης.

Θα προβλέπεται λειτουργία κεντρικού ψηφιακού συστήματος μέσω του οποίου θα μπορούν να χορηγούνται άδειες δόμησης και λειτουργίας έργων και επενδύσεων.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί από κοινού με τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, τη δημιουργία του οποίου έχει προτείνει το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) από το φθινόπωρο του 2018.

Ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης αποτελεί ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα που είναι διάσπαρτα σε αρκετές δημόσιες υπηρεσίες και τα οποία αφορούν σε εκτάσεις γης.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, πολίτες και επενδυτές θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τα ακίνητα που τους ενδιαφέρουν με ταχύτητα και δίχως κόστος, καθώς η πρόσβαση στο χάρτη θα γίνεται δωρεάν μέσω διαδικτύου.

Τα δεδομένα που θα εξάγονται από το χάρτη θα αποτελούν διοικητικές πράξεις οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για τις διοικητικές υπηρεσίες, προκειμένου να περιορίζεται η γραφειοκρατία και να ενισχύεται η προσέλκυση επενδύσεων που αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση.

-Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το σχέδιο νόμου θα καταργεί την υποχρέωση υποβολής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα που θα υλοποιούνται από επιχειρήσεις μεσαίας και χαμηλής βιομηχανικής όχλησης.

Στις δύο κατηγορίες αυτές εμπίπτει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων χαμηλής και μεσαίας βιομηχανικής όχλησης θα λαμβάνουν περιβαλλοντική αδειοδότηση με τη διαδικασία των προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

-Λειτουργία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Απλοποιείται η διαδικασία καταχώρησης και δημοσίευσης αποφάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Για την καταχώρηση αποφάσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ τώρα, απαιτούνται από λίγες ημέρες έως λίγες εβδομάδες.

Ο στόχος είναι η δημοσίευση αποφάσεων που αφορούν σε εταιρικά ζητήματα, όπως τροποποιήσεις εταίρων και διοικητικών συμβουλίων, αλλά και αλλαγές έδρας να γίνεται άμεσα.

Αν σου άρεσε κάνε