Οι νέες τιμές-στόχοι της Eurobank Equities για τις τράπεζες

Οι νέες τιμές-στόχοι της Eurobank Equities για τις τράπεζες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 14:43 Δημιουργία 17/09/19, 14:40

Αυξάνει τις τιμές-στόχους για την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς η Eurobank Equities, ενώ τη μειώνει για την Alpha Bank.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει την ισχυρή θετική σύνδεση ανάμεσα στην αγορά των ακινήτων και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), τα οποία αποτελούν και βασικό στόχο των διοικήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Διατηρεί σύσταση αγοράς για τις μετοχές της Αlpha Βank και της Εθνικής Τράπεζας.

Η Eurobank Equities περιόρισε στα 2,2 ευρώ από 2,30 ευρώ την τιμή-στόχο της Αlpha Βank, για την Εθνική Τράπεζα αύξησε την τιμή-στόχο στα 3,30 ευρώ από 3 ευρώ. Για την Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank Equities αύξησε την τιμή-στόχο στα 3,20 ευρώ από 2,90 ευρώ προηγουμένως, με τη σύσταση να παραμένει διακράτηση.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, οι πρόσφατες αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης στο μέτωπο της ανάπτυξης καθώς και της προσέλκυσης των επενδύσεων θα δώσουν ώθηση στην οικονομία και ειδικά στην αγορά ακινήτων, ενισχύοντας παράλληλα και τα μεγέθη των ελληνικών τραπεζών. Η πιθανή εφαρμογή του προγράμματος APS (σ.σ. σχέδιο ΤΧΣ) για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και η πλήρης άρση των capital controls θα στηρίξουν την ανάκαμψη των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών.

Τα παραπάνω ενισχύουν τις επενδυτικές συστάσεις των ελληνικών τραπεζών, με εκτίμηση για βελτίωση του δείκτη ενσώματων κεφαλαίων κατά 21% και του δείκτη Core Tier I πάνω από 300 μονάδες βάσης στο θετικό σενάριο την επόμενη τριετία.

Η Eurobank Equities επισημαίνει την ισχυρή θετική σύνδεση ανάμεσα στην αγορά ακινήτων και τη μείωση των NPEs. Η εφαρμογή του σχεδίου APS θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν κατά 40% τους δείκτες NPEs στο θετικό σενάριο, με καλύτερους όρους στις αποτιμήσεις και στο κεφαλαιακό κόστος.

Η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για την πορεία της κερδοφορίας, εξαιτίας της βελτίωσης των εσόδων, των ενεργειών των διοικήσεων και των βελτιωμένων προοπτικών της οικονομίας. Οι νέες εκτιμήσεις για τα προ προβλέψεων κέρδη (PPI) είναι κατά 2% υψηλότερα για την περίοδο 2019-2021, ενώ οι νέες εκτιμήσεις για τα καθαρά κέρδη είναι υψηλότερες κατά 14%.

Αν σου άρεσε κάνε