Διαμερίσματα: «Νέα» και «παλαιά» στην ανιούσα με άλμα 9%

Διαμερίσματα: «Νέα» και «παλαιά» στην ανιούσα με άλμα 9%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 13:46 Δημιουργία 12/12/19, 13:42

Την ίδια πάνω κάτω αύξηση παρουσίασαν στο τρίτο τρίμηνο οι τιμές «νέων» κσι «παλαιών« διαμερισμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.

Σημειώνεται πως «νέα» είναι τα διαμερίσματα έως 5ετίας και «παλαιά» εκείνα άνω της 5ετίας.

Ειδικότερα, στα «νέα» η αύξηση ήταν ήταν 9,0% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2018 και για τα «παλαιά» 9,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2018 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα «νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 2,0% και 1,6% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 11,9% στην Αθήνα, 8,5% στη Θεσσαλονίκη, 6,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,3% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2018 η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2017 ήταν 2,8%, 1,1%, 0,8% και 1,1% αντίστοιχα.

Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 9,3% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2018, ενώ, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2018 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 1,8%.

Αν σου άρεσε κάνε