ΕΦΚΑ: Φυλάκιση ενός έτους ή πρόστιμο 900 ευρώ για παρεμπόδιση ελέγχων

ΕΦΚΑ: Φυλάκιση ενός έτους ή πρόστιμο 900 ευρώ για παρεμπόδιση ελέγχων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 09:36 Δημιουργία 05/02/20, 09:33

Βαριές «καμπάνες» προβλέπονται για όσους εργοδότες, διευθυντές ή εκπροσώπους επιχειρήσεων παρεμποδίζουν το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ και του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, εγκύκλιος που εξέδωσε χθες, η διοίκηση του Φορέα, περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την ενίσχυση και την προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ.

Ειδικά στην περίπτωση που εκπρόσωπος της επιχείρησης παρεμποδίζει την είσοδο σε υπάλληλο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή του υπουργείου Εργασίας που διενεργεί ή συμμετέχει σε έλεγχο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε χώρους εργασίας, ή παρεμποδίζει ή διακόπτει με οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργεια του ελέγχου ή αρνείται να παράσχει ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 900 ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές. Και αυτό γιατί ξεκαθαρίζεται ότι η τέλεση των εγκλημάτων όπως ψευδής καταμήνυση, εξύβριση, απειλή αλλά και πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Ειδικών Επιθεωρητών, των λοιπών Επιθεωρητών και των υπαλλήλων του υπουργείου Εργασίας και του ΣΕΠΕ που διενεργούν ή συνδράμουν στη διενέργεια ελέγχων, τη συμφιλιωτική διαδικασία ή τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

Μάλιστα, ορίζεται ότι η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή άλλη είδηση ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη. Όπως επίσης επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες από τη διάταξη ποινές φυλάκισης, ή/και χρηματικές ποινές, επιβάλλονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και όχι από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, προβλέπεται νομική υποστήριξη των ελεγκτών από τον ΕΦΚΑ, ενώ ορίζεται ότι οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι ελεγκτές αυτοί ή ακόμη και οι οικογένειες τους, προς υπεράσπισή τους ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειές τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, (στην περίπτωση που διαπράχθηκε έγκλημα σε βάρος τους), θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας.

Πιο αναλυτικά, ορίζονται τα εξής:

-Από 3/12/2018 και εφεξής και οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που διενεργούν ή συνδράμουν στη διενέργεια ελέγχων, εν ενεργεία και διατελέσαντες, εφόσον εξετάζονται, διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρίστανται και εκπροσωπούνται από δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Φορέα.

-Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή οι οικογένειες τους, προς υπεράσπισή τους ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειές τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όταν παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

-Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας, εφόσον η υπεράσπιση ή η άσκηση πολιτικής αγωγής αφορά πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρόνο άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων τους.

-Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας

Αν σου άρεσε κάνε