Με τροπολογία του ΥΠΟΙΚ αφαιρείται ο ΦΠΑ από τις δωρεές

Με τροπολογία του ΥΠΟΙΚ αφαιρείται ο ΦΠΑ από τις δωρεές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 12/02/20, 19:28

Με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται πως δεν θα υφίσταται πλέον η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν δωρεές.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία διευρύνονται οι περιπτώσεις ειδικών απαλλαγών από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας με την προσθήκη νέας που θα αφορά στην παράδοση αγαθών και παροχών υπηρεσιών που αφορούν δωρεές, στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτονται με φορέα του δημόσιο τομέα ή με ΝΠΙΔ που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς.

Η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων" (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις».

Σχολιάζοντας την τροπολογία, ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος δήλωσε πως είναι είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία που δίνει κίνητρα σε φορείς και ιδρύματα που επιδεικνύουν έντονη κοινωνική ευαισθησία αφού διευκολύνει πραγματοποίηση σημαντικών δωρεών στο δημόσιο, όπως κινητών και ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς, όπως νοσοκομεία, σχολεία και κτίρια για επιμορφωτικούς σκοπούς.

Αν σου άρεσε κάνε