Επιταχύνονται τα έργα διαχείρισης λυμάτων, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ

Επιταχύνονται τα έργα διαχείρισης λυμάτων, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 20/02/20, 21:15

Την προώθηση των έργων έτσι ώστε έως το τέλος του 2022 να έχουν ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων για περιοχές με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, δήλωσε ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης για το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας.

Επίσης εκτίμησε ότι έως το 2027 οπότε ολοκληρώνεται η νέα προγραμματική περίοδος θα έχει ολοκληρωθεί η κάλυψη ολόκληρης της χώρας, πέραν των σημείων προτεραιότητας, που είναι οι μεγαλύτεροι οικισμοί. Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης, οι προοπτικές ένταξης στη νέα προγραμματική περίοδο ( έως το 2027) έργων εξοικονόμησης νερού και αφαλατώσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επί τάπητος τέθηκε η έως τώρα πορεία εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων, ενώ κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση ενός συνόλου ενεργειών για την επιτάχυνσή του, καθώς επίσης και η επικαιροποίησή του, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι της τρέχουσας και της νέας προγραμματικής περιόδου.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, επί τάπητος τέθηκαν θέματα που αφορούν στην ωρίμανση και την υλοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων, θέματα ιδιωτικών συνδέσεων και επιλεξιμότητας του κόστους των εξωτερικών διακλαδώσεων, θέματα προβληματικών υποδομών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης, αδυναμίες ορθής λειτουργίας σε μικρούς Δήμους, καθώς επίσης και θέματα διαχείρισης ιλύος και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη απαρτία παρουσία στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρευρέθηκαν ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του υπουργείου Εσωτερικών κ. Μιχάλης Σταυριανουδάκης, η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείο (ΕΚΤ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκη Δανδόλου, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ο κ. Πάνος Μαΐστρος ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο κ. Γιώργος Μαρινάκης ως εκπρόσωπος της ΕΔΕΥΑ, εκπρόσωποι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς επίσης και στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΠΕΠΕΡΑΑ, της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ και της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.

Αν σου άρεσε κάνε