Ο Στουρνάρας πρόεδρος της επιτροπής επιθεώρησης της ΕΚΤ

Ο Στουρνάρας πρόεδρος της επιτροπής επιθεώρησης της ΕΚΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 21/02/20, 16:54

Καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής Αναθεώρησης(Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέλαβε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Ο κ. Στουρνάρας διαδέχεται στη θέση αυτή τον Ewald Nowotny, πρώην Διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Επιθεώρησης το Σεπτέμβριο του 2018.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επιθεώρησης περιλαμβάνεται η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων, η συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και κώδικες συμπεριφοράς του Ευρωσυστήματος, η επίβλεψη των εσωτερικών ελέγχων και η άσκηση των λειτουργιών επιθεώρησης.

Αν σου άρεσε κάνε