Εννέα «μνηστήρες» για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

Εννέα «μνηστήρες» για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 20:03 Δημιουργία 23/03/20, 20:00

Εννέα επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Συγκεκριμένα, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε εννέα μη-δεσμευτικές προσφορές για το πλειοψηφικό ποσοστό(65%) της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με option για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των μετόχων της ΔΕΠΑ, του ΤΑΙΠΕΔ και των Ελληνικών Πετρελαίων(ΕΛ.ΠΕ).

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα ακόλουθα επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

C.G GAS Limited
MET HOLDING AG
POWER GLOBE LLC
SHELL GAS B.V.
VITOL HOLDING B.V.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E.
Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΛΠΕ-6,36% ΑΕ & EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V.
Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΜΟΗ-5,56% ΕΛΛΑΣ & ΔΕΗ ΔΕΗ-6,49% Α.Ε.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E.
Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.

Σήμερα μέτοχοι της ΔΕΠΑ είναι το ΤΑΙΠΕΔ και η εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια» (ΕΛΠΕ), με ποσοστά 65% και 35% αντίστοιχα. Το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ έχουν προχωρήσει στη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), ώστε να παρέχεται υπό όρους το δικαίωμα στον προτιμητέο επενδυτή να αποκτήσει και τις μετοχές που κατέχουν τα ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ.

Μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ, η εταιρεία θα μετονομαστεί σε «ΔΕΠΑ Εμπορίας» και θα διατηρεί είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών της το σύνολο των δραστηριοτήτων προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου. Το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ενώ τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35%.

Αν σου άρεσε κάνε