Τι προβλέπει η τρολογία για τη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, με τους μισθούς των εργαζομένων

Τι προβλέπει η τρολογία για τη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, με τους μισθούς των εργαζομένων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 14:02 Δημιουργία 29/05/20, 14:01

Aπό τις 15 Ιουνίου θα ενεργοποιηθεί τελικά ο μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΊΑ με τον οποίο το υπουργείο Εργασίας δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να μειώνει έως και κατά 50% τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των εργαζομένων, καλύπτοντας όμως το 60% του μισθού που χάνεται.

Σε τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες του προγράμματος, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 15 Οκτωβρίου.

Η τροπολογία επιβεβαιώνει ότι μεταξύ άλλων ότι στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα μπορούν να ενταχθούν μέρος ή το σύνολο των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης και εξαρτημένης σχέσης εργασίας για εταιρείες που έχουν μείωση του τζίρου τους κατά 20%. Δεν επιτρέπονται: η αλλαγή της εργασιακής σχέσης (δηλαδή η μεταβολή του είδους της σύμβασης), η μεταβολή των τακτικών αποδοχών ή η καταγγελία της σύμβασης (απόλυση).

Το κράτος θα χρηματοδοτεί το 60% των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Τις ασφαλιστικές εισφορές θα τις καλύπτει ο εργοδότης επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων. Στην περίπτωση που ο μισθός είναι χαμηλότερος του κατώτατου μισθού, το κράτος θα αναπληρώνει τη διαφορά.

Ειδικά για τις εταιρείες του κλάδου των αερομεταφορών και όσες συνδέονται με αυτές προβλέπεται κάλυψη πέραν του 60% του εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών για το χρόνο που δεν απασχολούνται. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να παρατείνουν το μέτρο έως και τις 31/12/2020.

Σημειώνεται ότι από την ενεργοποίηση του μηχανισμού στις 15 Ιουνίου καταργείται η δυνατότητα του εργοδότη να θέτει με διευθυντικό δικαίωμα το προσωπικό του στη διαδικασία ασφαλούς λειτουργίας, καθώς κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε ως αντικίνητρο για τη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Αν σου άρεσε κάνε