Πτώση στις εξαγωγές και το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο

Πτώση στις εξαγωγές και το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 07/08/20, 12:44

Συνεχίστηκε η πτωτική τάση στις εξαγωγές τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ με την τιμή του πετρελαίου να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον Ιούνιο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.548,9 εκατ. ευρώ (2.877,1 εκατ. δολάρια) έναντι 2.787 εκατ. ευρώ (3.157,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,5%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή, όμως, παρουσίασε αύξηση κατά 125,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 6,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία δείχνει άνοδο κατά 129,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2019.

Την ίδια στιγμή, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων ήταν 3.957,7 εκατ. ευρώ (4.440,9 εκατ. δολάρια) έναντι 4.358,2 εκατ. ευρώ (4.907,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε άνοδο κατά 54,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώνεται αύξηση κατά 49,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν 1.408,8 εκατ. ευρώ (1.563,8 εκατ. δολάρια) έναντι 1.571,2 εκατ. ευρώ (1.750,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 10,3%.

Τα στοιχεία εξαμήνου
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 14.806,0 εκατ. ευρώ (16.369,0 εκατ. δολάρια) έναντι 16.845,9 εκατ. ευρώ (19.081,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 12,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 25,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 7,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 23.619,2 εκατ. ευρώ (25.959,9 εκατ. δολάρια) έναντι 27.907,7 εκατ. ευρώ (31.425,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας κάμψη, σε ευρώ 15,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κινήθηκε πτωτικά κατά 1.630,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,9%. και αυτή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.569,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 ήταν 8.813,2 εκατ. ευρώ (9.590,9 εκατ. δολάρια) έναντι 11.061,8 εκατ. ευρώ (12.344,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, μειωμένο κατά 20,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.605,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.562,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,7%.

Αν σου άρεσε κάνε