Εμπόδια στην πορεία του ΑΕΠ το 2ο εξάμηνο αναμένει η Eurobank

Εμπόδια στην πορεία του ΑΕΠ το 2ο εξάμηνο αναμένει η Eurobank

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 18:40 Δημιουργία 04/09/20, 18:03

Τα αυστηρά μέτρα καταπολέμησης του κορονοϊού, μεταξύ των οποίων και η αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων τον Απρίλιο αλλά και η άρση αυτών από το Μαίο, φαίνεται να έχουν επηρεάσει σημαντικά την απότομη κάμψη και ανάκαμψη του εποχικά διορθωμένου δείκτη όγκου λιανικού εμπορίου τον Απρίλιο (-24,3% MoM) και τον Μάιο (26,5% MoM) 2020 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, ο ρυθμός αύξησης του τζίρου στο λιανικό εμπόριο τον Ιούνιο 2020 έπεσε στο 1,0% MoM, ενώ στο σύνολό του το 2ο τρίμηνο του 2020 (μέσος όρος τριών μηνών), μειώθηκε κατά -11,5% QoQ / -11,7% YoY από -0,9% QoQ / 1,7% YoY το προηγούμενο τρίμηνο, όπως αναφέρει η Eurobank σε σχετική έκθεση της.

Στο μεταποιητικό τομέα σημείωσε την ηπιότερη κάμψη η Ελλάδα όπως και οι Μάλτα / Κροατία, σε αντίθεση με το λιανικό εμπόριο το οποίο υπέστη βαθιά κάμψη, ενώ και στο χονδρεμπόριο ο δείκτης κύκλου εργασιών συρρικνώθηκε σε τριμηνιαία βάση κατά -19,1% το 2ο τρίμηνο 2020.

Με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά -14,0% QoQ / -15,2% YoY την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2020 από -0,7% QoQ / -0,5% YoY το 1ο τρίμηνο 2020 ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για την ΕΕ-27 και την Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο -11,7% QoQ / -14,1% YoY και -12,1% QoQ / -15,0% YoY. Η ιδιωτική κατανάλωση και οι εξαγωγές είχαν τη μεγαλύτερη συρρίκνωση. Η μεν 1η συνιστώσα κατέγραψε μείωση της τάξης του -11,3% QoQ / -11,6% YoY, η δε δεύτερη της τάξης του -32,1% QoQ / -32,1% YoY.

Ενώ η ελληνική οικονομία μετρά τις πληγές της παρουσιάζοντας ετήσιες απώλειες της τάξης του -7,9% 1ο εξάμηνο 2020 (-8,3% και -9,0% στην ΕΕ-27 και την Ευρωζώνη αντίστοιχα) η συγκράτηση της ετήσιας ύφεσης για το έτος 2020, θα κριθεί από την πιθανή ύπαρξη ανάκαμψης τα επόμενα 3μηνα, καθώς και από το μέγεθος αυτής.

Από το Μαϊο, καταγράφεται μια αύξηση η οποία μειώθηκε ως ένα βαθμό το 2ο τρίμηνο του 2020. Τα χαμηλά επίπεδα του Απριλίου και η αύξηση των δυο επόμενων μηνών, για παράδειγμα στο λιανεμπόριο και τη μεταποιητική, συνεισέφεραν στην τριμηνιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ το 3ο τριμήνου 2020.

Το πραγματικό ΑΕΠ παρόλα αυτά, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα λόγω της αβεβαιότητας της εποχής, της απώλειας τουριστικών εσόδων αλλά και των τρεχόντων υποχρεώσεων ιδιτών και επιχειρήσεων.

Κατά την ΕΛΣΤΑΤ ο ρυθμός αύξησης του τζίρου στο λιανικό εμπόριο τον Ιούνιο 2020 επιβραδύνθηκε στο 1,0% MoM, ενώ για το σύνολο του 2ου τριμήνου 2020 (μέσος όρος τριών μηνών), μειώθηκε κατά -11,5% QoQ / -11,7% YoY από -0,9% QoQ / 1,7% YoY το προηγούμενο τρίμηνο.

Αν σου άρεσε κάνε