Στο 50% αυξάνεται η τηλεργασία

Στο 50% αυξάνεται η τηλεργασία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 14:28 Δημιουργία 31/10/20, 14:24

Στο 50% από 40% αυξάνεται σε όλη την επικράτεια το ποσοστό της υποχρεωτικής τηλεργασίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και βέβαια στις ειδικότητες, όπου είναι δυνατή η εργασία από απόσταση.

Όπως ανακοινώθηκε, εργαζόμενοι στις ζώνες υψηλού κινδύνου (πρώην πορτοκαλί και κόκκινες Περιφερειακές Ενότητες) που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που κλείνουν υποχρεωτικά με απόφαση του κράτους θα τίθενται σε υποχρεωτική προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, για όσο χρονικό διάστημα η επιχείρηση παραμείνει κλειστή. Δεν λαμβάνουν τον τακτικό μισθό τους. Είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ για 30 ημέρες αναστολής. Αν η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη, θα λάβουν την αναλογία των ημερών αναστολής προς τα 534 ευρώ. Έχουν δε, πλήρη ασφαλιστική κάλυψης από τον κρατικό μηχανισμό επί του ονομαστικού τους μισθού (όχι επί των 534 ευρώ).

Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να μην προβούν σε απολύσεις των εργαζομένων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Όμοια απαγόρευση απόλυσης υπάρχει και για ισόχρονο διάστημα μετά την αναστολή. Αν παρά ταύτα, εκείνες πραγματοποιηθούν καθίστανται εκ του νόμου άκυρες και ο απολυθείς έχει δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του και ο μη συμμορφούμενος εργοδότης να τις αποδέχεται, διαφορετικά θα καταστεί υπερήμερος.

Αλλά και ανά την επικράτεια, επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά βάσει της διευρημένης λίστας ΚΑΔ που αποφασίστηκε τον Απρίλιο και έχουν έδρα ή υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα, που έχει χαρακτηριστεί επιπέδου 4 (κόκκινη ζώνη) ή επιπέδου 3 (πορτοκαλί ζώνη) έχουν τη δυνατότητα να θέσουν όλους ή κάποιους από τους εργαζόμενους τους σε αναστολή σύμβασης, ώστε και αυτοί να λάβουν τα 534 ευρώ.

Προσοχή. Δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός ή ποσόστωση στο μέτρο της αναστολής. Μια επιχείρηση μπορεί να θέσει το σύνολο ή και μόνον ένα εργαζόμενό της σε αναστολή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Τέλος παρατείνεται για δύο μήνες η καταβολή του επιδόματος ανεργίας, για όσους δικαιούχους του ΟΑΕΔ η επιδότηση έληξε ή θα λήξει εντός του διαστήματος Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος.

Αν σου άρεσε κάνε