Οι πέντε άξονες-«κλειδιά» για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

Οι πέντε άξονες-«κλειδιά» για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 08:16 Δημιουργία 14/01/21, 08:11
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Σε πέντε βασικούς άξονες θα κινηθεί ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, με βάση το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που αναμένεται να έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2021.

Το εν λόγω πλαίσιο θα επικεντρώνεται στην εκμετάλλευση των ακινήτων και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου- με στόχο την εισροή σημαντικών εσόδων σε μακροπρόθεσμη βάση-, και θα περιλαμβάνει υφιστάμενα και νέα συμβόλαια εμπορικών ακινήτων.

Οι πέντε βασικοί άξονες θα έχουν ως εξής:

1.Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ). Ενδυναμώνεται το Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας και στην τελική μορφή του το ΜΑΠ θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο εντοπισμού και καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου με σταδιακή λειτουργική μετατροπή του σε δημόσιο Κτηματολόγιο.

Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται, η διόρθωση και επικαιροποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας ώστε να εναρμονιστεί πλήρως με την υφιστάμενη νομοθεσία (ν.4389/2016), η επικαιροποίηση των γεωγραφικών υποβάθρων μέσω της «Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ», η συμπλήρωση και επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας μέσω των Κτηματικών Υπηρεσιών και η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας με τις ψηφιακές βάσεις όλων των δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται ακίνητα (Ελληνικό Κτηματολόγιο, υπουργεία κ.λπ.).

2.Εντοπισμός και ακριβής προσδιορισμός ακίνητης περιουσίας ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της δημόσιας περιουσίας το υπουργείο σχεδιάζει να προχωρήσει, με τη σύμπραξη εξειδικευμένων τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων, στον ακριβή γεωχωρικό προσδιορισμό των ορίων δημόσιων ακινήτων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιδιαίτερης οικονομικής ή πολιτιστικής σημασίας, που δεν ήταν τεχνικά εφικτό έως σήμερα να οριοθετηθούν με τα υπάρχοντα μέσα (π.χ. Καλντέρα στη Θήρα). Ο ακριβής εντοπισμός τέτοιων ακινήτων αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη για το Δημόσιο.

3.Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών- εξορθολογισμός και εξοικονόμηση δαπανών. Θα εντατικοποιηθεί η προσπάθεια εξορθολογισμού των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου. Θα υπάρξουν νέοι διαγωνισμοί στέγασης, με σκοπό τη δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών και την προσαρμογή στους νέους κανονισμούς και απαιτήσεις (ασφάλειας κ.λπ.).

4.Κατεχόμενα και ανταλλάξιμα κτήματα. Η τακτοποίηση των κατεχομένων δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων αναμένεται να εξασφαλίσει σημαντικά έσοδα για τον προϋπολογισμό και αποτελεί λύση για την αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας με πολλαπλή στόχευση:

-Την εξάλειψη κοινωνικών αδικιών ιστορικά τεκμηριωμένων, και συγκρούσεων και διεκδικήσεων κάθε μορφής, που εκδηλώνονται κάθε φορά που η πολιτεία προσπαθεί να προστατεύσει με συγκεκριμένα μέτρα, αλλά με σημαντική χρονική υστέρηση, την περιουσία της.

-Την εισροή σημαντικών εσόδων στον προϋπολογισμό και την αποτελεσματική προστασία της κοινόχρηστης περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και της περιουσίας που θα αποκαλυφθεί με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.

-Την απελευθέρωση των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστηρίων από σημαντικό αριθμό δικών, εξόδων και γραφειοκρατικών διαδικασιών.

5.Αιγιαλοί και παραλίες. Η διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα αντικείμενα προς δημοπρασία, μέσω υφιστάμενου συστήματος του υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης, στόχος είναι η επικαιροποίηση και η απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η στόχευση θα είναι διπλή: αφενός να διασφαλίζεται η προστασία του αιγιαλού και της παραλίας και αφετέρου να προωθείται και να διευκολύνεται η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.

Αν σου άρεσε κάνε