Κεφάλαια 12,2 δισ. για στήριξη της ρευστότητας

Κεφάλαια 12,2 δισ. για στήριξη της ρευστότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 17:47 Δημιουργία 20/01/21, 17:17
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Κεφάλαια συνολικού ύψους 12,2 δισ. ευρώ διατέθηκαν το 2020 μέσω κρατικής συμμετοχής για τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων, όπως προέκυψε από τα απολογιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ρευστότητας.

Ειδικότερα, μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και των Εγγυοδοτικών Προγραμμάτων διοχετεύτηκε ρευστότητα ύψους 12,2 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία. Αναλυτικότερα, μέσω των τεσσάρων κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής πιστώθηκαν 5,5 δισ. ευρώ σε 482.271 δικαιούχους. Παράλληλα, μέσω των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας εκταμιεύτηκαν 6,6 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 27.945 δάνεια.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ρυθμίστηκαν επιτυχώς 396.621 δάνεια συνολικού ύψους 21,2 δισ. ευρώ, από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2020. Ενώ, δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής δανείων σε 405.473 δάνεια συνολικού ύψους 28,4 δισ. ευρώ, από τις τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης στα μέσα Μαρτίου 2020 έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2020.

Επιπροσθέτως, στη σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκε το Συμβούλιο Ρευστότητας να προβεί σε μία σειρά ενεργειών με σκοπό τη συστηματικότερη και πιο στοχευμένη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων παροχής ρευστότητας, προκειμένου να υπάρξει ορθότερη παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και σχεδιασμός νέων.

Σημειώνεται ότι, το Συμβούλιο Ρευστότητας αποτελεί το αρμόδιο όργανο για την επιτέλεση του σκοπού του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας, ο οποίος είναι η παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με την πιστωτική επέκταση, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης στήριξης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων. Συμμετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της Τραπέζης της Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Αν σου άρεσε κάνε