Ψηφιακά με 9 βήματα και σε μία μέρα η μεταβίβαση ακινήτων

Ψηφιακά με 9 βήματα και σε μία μέρα η μεταβίβαση ακινήτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 08:02 Δημιουργία 04/03/21, 07:30
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Με εννέα απλά βήματα και σε μόλις μια ημέρα χωρίς επίσκεψη στην εφορία, θα μπορεί να ολοκληρωθεί η ψηφιακή διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων (υποβολή της δήλωσης και πληρωμή του φόρου), η οποία θα είναι προαιρετική έως τις 31 Μαΐου και υποχρεωτική από την 1η Ιουνίου.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myProperty (myproperty.aade.gov.gr), τέθηκε από χθες σε λειτουργία, και εντός του έτους σχεδιάζεται να ενταχθούν σε αυτή και οι δηλώσεις δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών, καθώς και άλλες ειδικές περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι, μόνο το 2019 για να ολοκληρωθούν 142.000 μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτήθηκαν πάνω από 300.000 επισκέψεις στις εφορίες.

Τα εννέα βήματα έχουν ως εξής:

1.Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή.

2.Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet.

3.Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση.

4.Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος.

5.Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.

6.Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).

7.Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.

8.Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή.

9.Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στο myProperty.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ δημοσιοποίησε και έναν οδηγό με ερωτήσεις- απαντήσεις, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής

1. Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ);

-Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που από τις 3 Μαρτίου πρόκειται να προβεί σε αγοραπωλησία ακινήτου/ων εντός αντικειμενικού συστήματος.

2.Πώς υποβάλλεται η αρχική δήλωση ΦΜΑ με επαχθή αιτία;

-Η δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου με επαχθή αιτία συμπληρώνεται υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο και υποβάλλεται αποκλειστικά με τους κωδικούς πρόσβασής του (user name & password) και όχι με τους κωδικούς των συμβαλλομένων.

3.Ποια είναι η αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης;

-Αρμόδια είναι η ΔΟΥ εισοδήματος του αγοραστή.

4.Ποια είναι η αρμόδια ΔΟΥ όταν αγοραστής είναι Νομικό Πρόσωπο αρμοδιότητας ΦΑΕ;

-Αρμόδια είναι η ΔΟΥ εισοδήματος της έδρας του αγοραστή. Επειδή αρμόδια ΔΟΥ είναι ΦΑΕ, θα επιλέγεται από τον συμβολαιογράφο, από λίστα της εφαρμογής η ΔΟΥ της έδρας του Νομικού προσώπου.

5.Υποβάλλεται δήλωση χωρίς αναγραφή του Κ.Α.Ε.Κ.;

-Ναι. Η συμπλήρωση του ΚΑΕΚ είναι υποχρεωτική, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει κτηματογραφηθεί και διαθέτει ΚΑΕΚ προσωρινό ή οριστικό. Η δήλωση θα προχωρά και χωρίς τη συμπλήρωση του πεδίου.

6.Πόσα ακίνητα μπορούν να μεταβιβασθούν με μία δήλωση στην εφαρμογή;

-Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλά ακίνητα αρχικά εντός αντικειμενικού συστήματος και σε ολόκληρη την επικράτεια.

7.Όταν διαπιστώνεται λάθος των στοιχείων ακινήτου με Α.Τ.ΑΚ., τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;

-Μετά την καταχώριση του Α.Τ.ΑΚ. στην ενότητα στοιχεία ακινήτου εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του ακινήτου όπως εμφανίζονται στην δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση με τις υποβληθείσες δηλώσεις ΕΝΦΙΑ. Δεν διορθώνονται από την εφαρμογή του ΦΜΑ, αλλά ο κάθε πωλητής θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις και μετά να υποβληθεί η ηλεκτρονική δήλωση ΦΜΑ.

8. Πώς αποθηκεύεται προσωρινά μια δήλωση από συμβολαιογράφο;

-Ο συμβολαιογράφος μπορεί από την αρχή που θα δημιουργήσει μία δήλωση να την αποθηκεύει προσωρινά και σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την υποβολή προς τους συμβαλλόμενους, επιλέγοντας από το μενού την προσωρινή αποθήκευση ή προσωρινή αποθήκευση και έλεγχος.

9. Πώς αναζητείται μία ηλεκτρονική δήλωση ΦΜΑ;

-Εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις ΦΜΑ που έχουν καταχωρηθεί ή υποβληθεί οριστικά μέσω αυτής της εφαρμογής. Επιλέγοντας το πεδίο εισόδου «Αναζήτηση Δήλωσης» αναζητείται οποιαδήποτε δήλωση έχει υποβληθεί στην εφαρμογή. Αναζητούνται με κριτήρια: ΑΦΜ, Αριθμό Δήλωσης, Αριθμό Καταχώρισης.

10. Τι σημαίνει Προσωρινή αποθήκευση και Έλεγχος Δήλωσης;

-Ο συμβολαιογράφος μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά ό,τι έχει καταχωρήσει με έλεγχο ορθότητας στις ενότητες της δήλωσης «Προσωρινή Αποθήκευση και Έλεγχος Δήλωσης». Σε περίπτωση που παραλείψει να συμπληρώσει κάποια υποχρεωτικά πεδία, μετά την «Αποθήκευση» θα εμφανιστούν στην οθόνη προειδοποιητικά μηνύματα (π.χ. τίμημα).

11. Τι είναι η ομαδοποίηση ακινήτων και γιατί ομαδοποιούνται τα ακίνητα;

-Τα ακίνητα ομαδοποιούνται π.χ. όταν πρόκειται για ολόκληρο ακίνητο χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, το οποίο πωλείται με ένα τίμημα. Επίσης, όταν πρόκειται για ακίνητο με τα παρακολουθήματα του κ.λπ.. Στην περίπτωση ομαδοποιημένων ακινήτων η εφαρμογή θα ζητάει ένα συνολικό τίμημα και όχι διακριτό για κάθε ακίνητο.

12.Ποιο τίμημα δηλώνεται στην εφαρμογή σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου ακινήτου που θα συνταχθεί ένα συμβόλαιο;

-Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις από κάθε αγοραστή που πρόκειται να συνταχθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε κάθε δήλωση.

13. Ποιο τίμημα δηλώνεται στην εφαρμογή σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου ακινήτου με απαλλαγή α’ κατοικίας που θα συνταχθεί ένα συμβόλαιο;

-Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις από κάθε αγοραστή που πρόκειται να συνταχθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε κάθε δήλωση το οποίο επιδρά στην απαλλαγή α’ κατοικίας.

14. Όταν μεταβιβάζονται ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες στην ίδια οικοδομή τι τίμημα δηλώνεται;

-Στην περίπτωση που πρόκειται για αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες μη ομαδοποιημένες δηλώνεται ξεχωριστό τίμημα για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία. Για την επιβολή του φόρου εξετάζεται αυτοτελώς το κάθε ακίνητο/αυτοτελής ιδιοκτησία και επιβάλλεται φόρος στο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ τιμήματος και αντικειμενικής αξίας.

15. Τι συμπληρώνεται στο πεδίο «Περιγραφή ακινήτου»;

-Συμπληρώνεται σύντομη περιγραφή του ακινήτου. Ενδεικτικά: είδος, διεύθυνση, αριθμός/όνομα του διαμερίσματος, όροφος, ΟΤ, άδεια οικοδομής, τακτοποίηση, ακίνητα με ενιαία λειτουργική ενότητα (μεζονέτα), σε συγκρότημα κατοικιών με κοινόχρηστη πισίνα, ύπαρξη κτίσματος με άδεια κατεδάφισης ή χωρίς στέγη, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, βαρυνόμενο με δουλεία, με εγκατάσταση γεώτρησης, με δεξαμενή νερού, κ.λπ.. Η δήλωση δεν θα προχωρά χωρίς τη συμπλήρωση του πεδίου, αφού τα πιο πάνω θα αποτελούν την περιγραφή που θα εμφανίζεται/εκτυπώνεται σε αυτήν.

16. Ποια φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (ΦΥΑΑ) συμπληρώνονται;

-Ανάλογα με το είδος του ακινήτου συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα ΦΥΑΑ που προτείνει η εφαρμογή και αναλόγως την ιδιαιτερότητα του κάθε ακινήτου συμπληρώνονται και επιπλέον.

17. Τι σημαίνουν τα μηνύματα στα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων;

-Όλα τα πεδία (προσδιοριστικά και τεχνικά) είναι υποχρεωτικά να συμπληρώνονται αντίστοιχα και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ακινήτου για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας. Έχουν διαμορφωθεί κριτήρια ελέγχου των εντύπων ως προς τον ορθό προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (π.χ. επιφάνεια ακινήτου, όροφος, πρόσοψη, Τ.Ζ όπου δεν εμφανίζεται κ.λπ.).

18. Πώς και πού εξοφλείται ο ΦΜΑ;

-Μετά την τελευταία έγκριση /υποβολή της δήλωσης εκδίδεται από την εφαρμογή ταυτότητα οφειλής και εντός 3εργάσιμων ημερών η πληρωμή του ΦΜΑ γίνεται μέσω τραπέζης με τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (web banking, χρεωστικές κάρτες ή από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet με χρεωστική κάρτα ή prepaid card) και όχι με χρήση. πιστωτικής κάρτας στη σελίδα «Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή».

19. Διαφωνία συμβαλλομένων (πωλητή- αγοραστή- νόμιμου εκπροσώπου)- ματαίωση της πώλησης μετά την αποδοχή της δήλωσης. Πώς ακυρώνεται η δήλωση από τον συμβολαιογράφο;

-Στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΦΜΑ υπάρχει η δυνατότητα στον συμβολαιογράφο, μέσα σε ένα χρόνο από την υποβολή της δήλωσης, να επιλέξει από το μενού της εφαρμογής «Ακύρωση Δήλωσης λόγω μη σύνταξης συμβολαίου» όταν για συγκεκριμένη δήλωση δεν έχει συνταχθεί σχετικό συμβόλαιο και δεν έχει καταχωρήσει τον αριθμό και την ημερομηνία συμβολαίου στην εφαρμογή. Πέραν του έτους ακύρωση λόγω μη σύνταξης συμβολαίου τηρείται η χειρόγραφη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις.

20. Πότε καταχωρείται το συμβόλαιο;

-Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου, να ενημερώσει τη φορολογική διοίκηση για τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου και για τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος και να επισυνάψει στην εφαρμογή αντίγραφο αυτού.

21. Τι γίνεται σε περίπτωση λάθους καταχώρισης αριθμού ή ημερομηνίας συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο;

-Δεν θα μπορούν να διορθωθούν από τον συμβολαιογράφο. Το οποιοδήποτε λάθος καταχώρισης στον αριθμό ή την ημερομηνία του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο θα διορθώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ μετά από αίτημα του και ανέβασμα του σωστού αρχείου στην εφαρμογή.

Αν σου άρεσε κάνε