ΑΑΔΕ: «Ολική επαναφορά» με «σαφάρι» ελέγχων

ΑΑΔΕ: «Ολική επαναφορά» με «σαφάρι» ελέγχων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 09:42 Δημιουργία 15/04/21, 08:00
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Ψηλά ο πήχης για ελέγχους - διασταυρώσεις και για τα φορολογικά έσοδα από νέες και παλιές υποθέσεις

«Ολική επαναφορά» στα προ πανδημίας επίπεδα για την ΑΑΔΕ, που ανεβάζει ψηλά την πήχη τόσο για τους ελέγχους που θα πραγματοποιήσει φέτος, όσο και για τα φορολογικά έσοδα που προσδοκά να εισπράξει από παλιές και νέες υποθέσεις.

Η Ανεξάρτητη Αρχή ρίχνει στη μάχη το σύνολο του ελεγκτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και λαθρεμπορίου- σε μια περίοδο που τα δημόσια ταμεία έχουν ανάγκη και το τελευταίο ευρώ- ενώ, παράλληλα, «στεγανοποιεί» ηλεκτρονικά περαιτέρω το σύστημα όσον αφορά στις εισπράξεις φόρων και τελών, όπως το περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας, ή το ετήσιο τέλος χώρου καπνιζόντων.

Με βάση τον επίσημο προγραμματισμό για το 2021, η ΑΑΔΕ στοχεύει σε εισπράξεις προ επιστροφών φόρων ύψους 49,685 δισ. ευρώ και εισπράξεις τουλάχιστον 2,1 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης.

Για το δεύτερο σκέλος, θα στηριχτεί στο αυτοματοποιημένο σύστημα ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων, καθώς και στην προσαρμογή των πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΑΔΕ, TΑXIS, TAXIΣNET, ICISNET, ELENXIS και στη διασύνδεση με το νέο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών (EISPRAXIS).

Αναλυτικά, ο προγραμματισμός της ΑΑΔΕ για το τρέχον έτος έχει ως εξής:

Φορολογικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις

-Ολοκλήρωση τουλάχιστον 23.000 φορολογικών ελέγχων από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

-Συνολική βεβαίωση από διενεργηθέντες ελέγχους και διασταυρώσεις εντός του έτους 1,3 δισ. ευρώ, εξαιρουμένων των αυτοτελών φορολογικών προστίμων.

-Διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 800 υποθέσεων ερευνών.

-Έκδοση 15.000 πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

-Διενέργεια διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

-Διενέργεια 46.720 μερικών επιτόπιων ελέγχων από ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ.

-Ολοκλήρωση λειτουργίας myDATA.

-Υποστήριξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

-Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με ΑΑΔΕ.

Τελωνειακοί έλεγχοι

-Διενέργεια τουλάχιστον 44.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και 22.000 ελέγχων δίωξης από τις ΚΟΕ.

-Διενέργεια 12.400 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.

-Διενέργεια τουλάχιστον 9.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

-Αναβάθμιση κριτηρίων του τελωνειακού Risk Analysis.

-Έλεγχος- αξιολόγηση της λειτουργικότητας του συστήματος και διαδικασιών εντοπισμού νοθευμένων αλκοολούχων (LOTIFY) και καταγραφή απαιτήσεων για την ΑΑΔΕ.

-Εξοπλισμός και διαδικασία βιντεοσκόπησης τελωνειακών ελέγχων δίωξης.

Προστασία δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος

-Διενέργεια 400 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων.

-Εργαστηριακός έλεγχος τουλάχιστον 24.000 δειγμάτων αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, νερών (εκτός αυτών του προγράμματος ΕΣΠΑ), ενεργειακών προϊόντων, πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και περιβαλλοντικών δειγμάτων, με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς την ισχύουσα νομοθεσία.

-Έλεγχος ποιότητας επιφανειακών υδάτων της χώρας (ποτάμια, λίμνες, παράκτια ύδατα)

Ψηφιακές υποδομές

-Επέκταση της χρήσης ΟΠΣ Υποστήριξης της ΔΕΔ στις ΔΟΥ και ένταξη δικαστικών προσφυγών.

-Ολοκλήρωση της ανάπτυξης στο περιβάλλον του ELENXIS των παρακάτω φορολογιών:

α. Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας

β. Ετήσιο τέλος χώρου καπνιζόντων

γ. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

δ. Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης

ε. Φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία/ ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες

-Ψηφιοποίηση δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου.

-Ψηφιοποίηση μητρώου.

-Διαμόρφωση ενοποιημένου περιβάλλοντος χρήστη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

-Ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας (Webservice) με πιστωτικά ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων.

-Πίστωση των κεντρικών επιστροφών φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που είναι ενήμερα χωρίς αίτηση.

-Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.

-Ψηφιακή σφράγιση και αποσφράγιση οχημάτων άλλων χωρών.

Νέα εργαλεία επικοινωνίας

-Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Αν σου άρεσε κάνε