Πέντε μέτρα-«γέφυρα» προς την επόμενη μέρα

Πέντε μέτρα-«γέφυρα» προς την επόμενη μέρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 12:24 Δημιουργία 22/04/21, 12:13
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Πρόσθετη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την ανασύνταξη από τη δοκιμασία της πανδημίας - Μόνιμο κούρεμα σε προκαταβολή φόρου και συντελεστές - Σε ισχύ και το 2022 η μείωση 3 μονάδων στις εισφορές

Στην υλοποίηση 5 μέτρων- «γέφυρα» προς τη μετά- κορονοϊό εποχή, προχωρά η κυβέρνηση, για να δοθεί ώθηση στην επανεκκίνηση και στην ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της οικονομίας.

Τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, παρέχουν πρόσθετη σημαντική στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε αυτές να ανασυνταχθούν μετά τη δοκιμασία της πανδημίας και να τονωθεί η ρευστότητά τους, ενώ, παράλληλα, πρόκειται για μέτρα- «καταλύτες» για την οικονομική ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Όπως είπε ο υπουργός, τα μέτρα έχουν ήδη συμφωνηθεί με τους θεσμούς. Το δημοσιονομικό κόστος των τριών πρώτων μέτρων ανέρχεται σε περίπου 900 εκατ. ευρώ για το 2021 και υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα χρόνια, ποσό το οποίο, ωστόσο, αναμένεται να αντισταθμιστεί από τη βελτίωση των προοπτικών ανάκαμψης της οικονομίας. Το δημοσιονομικό κόστος των δύο τελευταίων μέτρων είναι περίπου 1,6 δισ. ευρώ για το 2022.

Τα μέτρα είναι τα εξής:

1. Μειώνεται από εφέτος, σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%.

2. Μειώνεται σε μόνιμη βάση για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το 2022. Ειδικά για εφέτος, αυτή μειώνεται ακόμη περισσότερο, στο 70%.

3. Μειώνεται σε μόνιμη βάση από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) ο συντελεστής φόρου όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, από το 24% στο 22%. Προηγήθηκε πέρυσι η μεγάλη μείωση στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, από το 22% στο 9%.

4. Επεκτείνεται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και το 2022.

5. Επεκτείνεται η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και το 2022.

Από το υπουργείο δόθηκαν, παράλληλα, δύο παραδείγματα για τα οφέλη από τα μέτρα.

1.Επιχείρηση- νομικό πρόσωπο που θα εμφανίσει για πρώτη φορά 10.000 ευρώ κέρδη το φορολογικό έτος 2021, θα πλήρωνε το 2022 φόρο 24% και επιπλέον προκαταβολή φόρου 24%, δηλαδή συνολική επιβάρυνση 48% ή 4.800 ευρώ.

Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο 22% και προκαταβολή φόρου 17,6% (22%*80%), δηλαδή συνολική επιβάρυνση 39,6% ή 3.960 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για την επιχείρηση ανέρχεται σε 840 ευρώ.

2.Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζει για πρώτη φορά καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ, θα πλήρωνε φόρο 900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου άλλα 900 ευρώ (9%), δηλαδή σύνολο 1.800 ευρώ.

Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο 900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου 495 ευρώ (9%*55%), σύνολο 1.395 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για το φυσικό πρόσωπο ανέρχεται στα 405 ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε