Ποιους αφορά η υποβολή διορθωτικού Ε9 έως το τέλος Μαϊου

Ποιους αφορά η υποβολή διορθωτικού Ε9 έως το τέλος Μαϊου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 09:58 Δημιουργία 01/05/21, 09:45
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, κινδυνεύουν να εντοπιστούν από μελλοντικές διασταυρώσεις

Διορθώσεις σε βάθος δεκαετίας στα στοιχεία των ακινήτων τους μπορούν να κάνουν χιλιάδες φορολογούμενοι έως το τέλος Μαΐου.

Η προθεσμία για υποβολή διορθωτικού Ε9 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxisnet αφορά σε φορολογούμενους που αγόρασαν ή πούλησαν κάποιο ακίνητο στη διάρκεια του 2020 ή είχαν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους λόγω των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο τόσο για το 2020 όσο και για τα προηγούμενα χρόνια. Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης έχουν, επίσης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν κάποιο ακίνητο για πρώτη φορά εντός του 2020, ή κατά το προηγούμενο έτος είχαν την οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσιακή κατάστασή τους.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία ,όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, εφόσον αυτές υφίστανται κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση στοιχείων ακινήτων για τις μεταβολές αυτές έως την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. Με βάση τις αλλαγές που θα δηλωθούν στην ΑΑΔΕ για την ακίνητη περιουσία του 2020, θα υπολογιστεί και ο ΕΝΦΙΑ του 2021. Στην περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία και για τα προηγούμενα έτη, θα υπολογιστεί εκ νέου ο ΕΝΦΙΑ και για τα συγκεκριμένα έτη.

Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, κινδυνεύουν να εντοπιστούν από μελλοντικές διασταυρώσεις στοιχείων. Στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι εξαιτίας της μη διόρθωσης των στοιχείων πλήρωναν για ένα ή περισσότερα έτη λιγότερο ΕΝΦΙΑ από αυτόν που όφειλαν κανονικά, θα κληθούν να καταβάλουν τα διαφυγόντα ποσά αναδρομικά, μαζί με προσαυξήσεις της τάξης του 10%- 50% και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής υπολογιζόμενους με 0,73% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής.

Όπως διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εάν απαιτούνται διορθώσεις της περιουσιακής κατάστασης που αφορούν σε μεταβολές παλαιοτέρων ετών, θα πρέπει να επιλεγεί το συγκεκριμένο έτος και αφού οριστικοποιηθεί η δήλωση, μπορεί να μεταφερθεί στα επόμενα έτη έως και το τελευταίο έτος που ισχύει η μεταβολή, προκειμένου να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περιουσιακή εικόνα στα συγκεκριμένα έτη. Όταν διορθωθεί η περιουσιακή εικόνα με αυτόν τον τρόπο, στη συνέχεια θα υποβληθεί το έντυπο Ε9 για τη μεταβολή που υπάρχει στο τρέχον έτος.

Αν σου άρεσε κάνε