ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΚΤΗΡΙΟ

Νέα μείωση του ELA κατά 1 δισ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 14/12/17, 15:43

TAGS

Κατά 1,1 δισ. ευρώ μειώθηκε το όριο του ELA για τις ελληνικές τράπεζες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, στις 14 Δεκεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, στο ποσό των 24,8 δισ. ευρώ έως και την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,0 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Αν σου άρεσε κάνε