admie

Ο Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος νέος πρόεδρος στον ΑΔΜΗΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 14/12/17, 18:44

TAGS

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΑΔΜΗΕ εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 13/12/2017.

1. Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,

2. Ιάσων Ρουσόπουλος Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος,

3. Ιωάννης Μάργαρης, Μη εκτελεστικό μέλος,

4. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

5. Ευάγγελος Δαρούσος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Bιογραφικά:

Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος

Ο κ. Παπαγιαννακόπουλος εντάχθηκε στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών τον Ιούνιο 2017 ως Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές. Έχει εργασιακή εμπειρία άνω των 15 ετών στο χώρο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, διαχείρισης κεφαλαίων και επενδυτικών σχέσεων.

Πριν από την πρόσληψή του, εργάστηκε επί συναλλαγών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρίες του ξενοδοχειακού κλάδου, βιομηχανίας, τεχνολογίας και ακίνητης περιουσίας. Μέχρι το 2015 εργάστηκε για τον εναλλακτικό διαχειριστή κεφαλαίων Dromeus Capital Management (Suisse). Κατείχε το ρόλο του υπεύθυνου αναλυτή επί ελληνικών μετοχών και ομολόγων, ενώ αργότερα εργάστηκε ως αναλυτής σε διαφορετικούς κλάδους σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές, κατέχοντας και θέση μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής.

Μέχρι το 2009, εργάστηκε για την ομάδα επενδυτικών σχέσεων στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) ως υπεύθυνος χρηματοοικονομικης ανάλυσης, ενώ υπήρξε και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕΕΑΠ.

Προηγούμενη εργασία σχετίζεται με τις ελληνικές επενδυτικές τράπεζες Eurobank Equities και NBG Securities, όπου ήταν ο αναλυτής επί ελληνικών τηλεπικοινωνιών, καθώς και των κλάδων υποδομών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιομηχανιών.Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το Graduate School of Business του ALBA και πτυχίου B.Sc. στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική από το American College of Greece (Deree).

Ιάσων Ρουσόπουλος

Ο κ. Ρουσόπουλος είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Finance and Development, School of Oriental and African Studies, University of London.

Από τον Φεβρουάριο 2017 κατείχε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ενώ από το 2015 ήταν επικεφαλής της διαδικασίας ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ ως σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συμμετείχε με την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους στο ΔΣ της εταιρείας ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Παράλληλα είναι μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Διεθνή Διαγωνισμό για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι θαλάσσιες περιοχές στην Ελλάδα και έχει
εργαστεί στον τομέα της ανάπτυξης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Σε ερευνητικό επίπεδο, έχει συν-εκδόσει επιστημονικό άρθρο με τίτλο “THE CHANGING GEOGRAPHY OF DEBT AND IMF’S INVOLVEMENT: From Global to European South” στο επιστημονικό περιοδικό World Review of Political Economy.Τα ελληνικά είναι η μητρική γλώσσα, χειρίζεται άνετα τα Αγγλικά και έχει καλή γνώση Κινεζικών και Ισπανικών.

Ιωάννης Μάργαρης

Ο κ. Μάργαρης εργάζεται ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Αγοράς & Στρατηγικής στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Από το 2015 έως το 2017 είχε καθήκοντα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με κύριο αντικείμενο τις Επιχειρησιακές Λειτουργίες, τον σχεδιασμό Στρατηγικών Έργων και επενδύσεων στα Δίκτυα Διανομής, καθώς και την ενίσχυση των εγχώριων και διεθνών συνεργασιών του ΔΕΔΔΗΕ με Διαχειριστές Δικτύων και εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο πεδίο των έξυπνων δικτύων.

Εργάστηκε στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού , στην Διεύθυνση Διαχείρισης Νήσων, σε θέματα σχετικά με τη δυναμική ασφάλεια ηλεκτρικών συστημάτων και τη διαχείριση δεδομένων για εφαρμογές Έξυπνων Δικτύων και Μικροδικτύων στο ελληνικό νησιωτικό σύστημα. Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (ΕΜΠ 2006), ολοκλήρωσε τη Διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ. ΕΜΠ το 2011 με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και τη λειτουργία Δικτύων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με αυξημένη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ολοκλήρωσε τη Μεταδιδακτορική του έρευνα (Post-Doc) στο Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU Wind Energy Department 2012), όπου και εργάστηκε ως Ερευνητής (ισοδ. Επίκ. Καθ.) και συντονιστής προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στη Β. Ευρώπη, δίνοντας διαλέξεις σε μεταπτυχιακά του DTU. Συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ Δανίας και Κίνας ειδικότερα στον τομέα των Συστημάτων και Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Αιολικής Ενέργειας. Στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. του ΟΤΕ και σύμβουλος σε ερευνητικά και τεχνολογικά έργα σε Ευρώπη, Λατ. Αμερική, Αφρική και Κίνα.

Ευάγγελος Δαρούσος

O κ. Δαρούσος είναι απόφοιτος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2011 έχει απασχοληθεί στους τομείς της παροχής χρηματοοικονομικών, λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και της ναυτιλίας.

Σήμερα, ως συνέταιρος εταιρείας παροχής συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, εργάζεται σαν οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων για στρατηγικές επενδύσεις και αδειοδοτήσεις. Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Σίτυ του Λονδίνου με ειδίκευση στην διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και έμφαση στην χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων για την διαχείριση κινδύνου.

Ως υποψήφιος διδάκτορας στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΟΗΕ), ασχολείται ερευνητικά με τα πεδία των Οικονομικών, της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας και της Αειφόρου Ανάπτυξης. Μιλάει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Αν σου άρεσε κάνε