Ομιλία Σταθάκη forum Επενδύσεων Βιώσιμης Ενέργειας στην Αθήνα

Ομιλία Σταθάκη forum Επενδύσεων Βιώσιμης Ενέργειας στην Αθήνα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 21:34 Δημιουργία 30/05/18, 21:31

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Περιβαλλοντική Χρηματοδότηση (UN Environment Finance Initiative) διοργανώνει Forum Επενδύσεων Βιώσιμης Ενέργειας με θέμα «Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή απόδοση στην Ελλάδα και στην Κύπρο», την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 στο Royal Olympic Hotel στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, στόχος της εκδήλωσης αποτελεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από την Ελλάδα, την Κύπρο και από άλλες χώρες, για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενεργειακής απόδοσης καθώς και η εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης αυτών των επενδύσεων. Θα παρουσιαστούν καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και υφιστάμενα ιδιωτικά κονδύλια για επενδύσεις που αφορούν κυρίως τους τομείς των κτιρίων και της βιομηχανίας.

Τα Forums Επενδύσεων Βιώσιμης Ενέργειας διοργανώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη για την ενθάρρυνση και χρηματοδότηση επενδύσεων βιώσιμης ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις παρουσιάζονται επιτυχημένα επενδυτικά έργα και προγράμματα καθώς επίσης οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα σε συνεργασία με κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενδιάμεσους φορείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Forum Επενδύσεων Βιώσιμης Ενέργειας στην Αθήνα στοχεύει στην προώθηση χρηματοδοτικών ευκαιριών για επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα και την Κύπρο μέσω του γόνιμου διαλόγου μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων καθώς και της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων.

Τους συμμετέχοντες θα καλωσορίσει ο κ. Γ. Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Π. Κορκολής, Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ και ο κ. Τ. Constantinescu Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ENERGY).

Θα ακολουθήσουν ομιλίες και παρουσιάσεις από εκπροσώπους της Ελληνικής και της Κυπριακής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) και της Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για την Περιβαλλοντική Χρηματοδότηση.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα ALPHA BANK, Eurobank), από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Οι βέλτιστες πρακτικές από την Ελλάδα και την Κύπρο και άλλα κράτη, θα παρουσιαστούν σε 3 παράλληλες συνεδρίες με τα εξής θέματα:

α. Χρηματοδότηση ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών,

β. Χρηματοδότηση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια και

γ. Χρηματοδότηση ενεργειακής απόδοσης στις ΜμΕ και στις βιομηχανίες.

Αν σου άρεσε κάνε