Νέα μέτρα φέρνει η ενισχυμένη εποπτεία

Νέα μέτρα φέρνει η ενισχυμένη εποπτεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 08:19 Δημιουργία 12/07/18, 07:40
Αρθρογράφος: Αλέξης Ρωμανός
ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

H Ελλάδα μπαίνει σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και αποτελεί εξαίρεση μεταξύ των χωρών που βγήκαν από τα Προγράμματα.

Ενισχυμένη εποπτεία, ασφυκτική παρακολούθηση, βαριές δεσμεύσεις, νέα προνομοθετημένα μέτρα μείωσης συντάξεων και αφορολογήτου και δέσμευση για υψηλά, μακροχρόνια πρωτογενή πλεονάσματα συνιστούν, επί της ουσίας, ένα “4ο Μνημόνιο”.

Κόντρα στο πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε χθες στις Βρυξέλλες στον απόηχο της ανακοίνωσης της Απόφασης της Κομισιόν για την Ενισχυμένη Επιτήρηση από τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον Επίτροπο Πιερ Μοσκοβισί η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Όπως έχει γράψει ήδη το «xrimaonline.gr» από τις 21 Ιουνίου, η μεταμνημονιακή εποπτεία μπορεί να φέρει και νέα μέτρα!

Οι θεσμοί, δηλαδή, θα μπορούν να ζητούν νέα μέτρα και μετά την «έξοδο»! Πληροφορίες που επαληθεύονται καθώς στο άρθρο 11 της Απόφασης αναφέρεται ότι «σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Ελλάδα χρειάζεται να συνεχίσει να υιοθετεί μέτρα για να αντιμετωπίζει τα αίτια ή τα πιθανά αίτια δυσκολιών και να εφαρμόζει διαρθρωτικές αλλαγές...».

Στο άρθρο 12 τονίζεται ότι για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός «η Ελλάδα δεσμεύτηκε στο Eurogroup να συνεχίσει και να ολοκληρώσει όλες τις μεταρρυθμίσεις “κλειδιά” που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου για και να διασφαλίσει ότι οι στόχοι των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοοικονομικής βοήθειας προστατεύονται».

Με βάση τον κανονισμό του 2013 της ΕΕ (τον 472), υπάρχει διάκριση μεταξύ ενισχυμένης εποπτείας και μεταπρογραμματικής εποπτείας.

Η Ελλάδα εάν εξακολουθεί να αποτελεί εστία κινδύνου για την ΕΕ, μπορεί να εμπλακεί το ΔΝΤ, θα χρειαστούν 4 εκθέσεις παρακολούθησης ανά έτος, ενώ στο μέλλον, όπως λέει ο κανονισμός, μπορεί να ζητηθεί να εγκριθούν νέα μέτρα ή να σχεδιαστεί νέο πρόγραμμα προσαρμογής.

Αντιθέτως, η μεταπρογραμματική εποπτεία - άρθρο 14 του σχετικού κανονισμού - σηματοδοτεί τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του κράτους μέλους, προκειμένου αυτό να έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής, που έχει λάβει.

Η «ενισχυμένη επιτήρηση», που βασίζεται στον Κανονισμό 472/2013 (δημοσιονομικό σύμφωνο), περιλαμβάνει όρους και ρήτρες παρακολούθησης πολύ πιο αυστηρές σε σχέση με τα άλλα κράτη, που έχουν βγει από τα δεσμά του μνημονίου.

Ο Κανονισμός ορίζει ότι η ενισχυμένη εποπτεία εφαρμόζεται, «προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση των επιπτώσεων από ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει ή απειλείται από σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ και, ευρύτερα, στην Ένωση στο σύνολο.

Τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας θα πρέπει να μπορούν επίσης να θεσπίζουν μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτίων ή των πιθανών αιτίων των δυσχερειών τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι συστάσεις που τους γίνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος ή της διαδικασίας για τις υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Όταν η Επιτροπή εκτιμά αν ένα κράτος μέλος απειλείται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα, χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων παραμέτρων, τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών ή, όταν υπάρχει, την πιο πρόσφατη ενδελεχή επισκόπηση.

Το κράτος μέλος που υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία, μετά από διαβούλευση και σε συνεργασία με την Επιτροπή, η οποία ενεργεί σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τις ΕΕΑ, το ΕΣΣΚ και, όπου είναι σκόπιμο, το ΔΝΤ, εγκρίνει μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των πηγών ή των δυνητικών πηγών των δυσκολιών.

Η στενότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής κατάστασης εφαρμόζεται σε κράτος μέλος, που υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία, ασχέτως της ύπαρξης υπερβολικού ελλείμματος στο εν λόγω κράτος μέλος. Η έκθεση υποβάλλεται σε τριμηνιαία βάση.

Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ και τις αρμόδιες ΕΕΑ και, όταν είναι σκόπιμο, το ΔΝΤ, πραγματοποιεί τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος που υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία, προκειμένου να επαληθεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το εν λόγω κράτος μέλος όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων.

Η Επιτροπή κοινοποιεί ανά τρίμηνο την εκτίμησή της στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ΟΔΕ. Στην εν λόγω εκτίμηση, εξετάζει, ειδικότερα, αν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα.

Αν σου άρεσε κάνε