Στο 0,9% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

Στο 0,9% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 13:04 Δημιουργία 09/08/18, 13:02

Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Ιουλίου 2018 (έτος αναφοράς 2009=100,0) έχει ως εξής:

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Ιουλίου 2018 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2017, προέκυψε αύξηση 0,9% έναντι αύξησης 1,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2018, παρουσίασε μείωση 1,8% έναντι μείωσης 1,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2017 - Ιουλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2016 - Ιουλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,5% έναντι αύξησης επίσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2016 - Ιουλίου 2017 με το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2015 - Ιουλίου 2016.

Επίσης, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτής του μηνός Ιουλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,8% έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2018, παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2017 - Ιουλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2016 - Ιουλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,7% έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2016 - Ιουλίου 2017 με το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2015 - Ιουλίου 2016.

Αν σου άρεσε κάνε