Κατά 868 εκατ. ευρώ αυξημένο το πλεόνασμα στο 8μηνο

Κατά 868 εκατ. ευρώ αυξημένο το πλεόνασμα στο 8μηνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 19:26 Δημιουργία 11/10/18, 19:20

Σημαντικά «φουσκωμένο» είναι το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης για το πρώτο 8μηνο του 2018 έναντι της ίδιας χρονικής περιόδου το 2017, σύμφωνα με σημερινή έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Αναλυτικά, «στον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα φορολογικά έσοδα εμφανίζονται αυξημένα κατά 624 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 244 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, αυτό αντισταθμίζεται από τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων, κατά 741 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μη Φορολογικά και Έκτακτα Έσοδα». Αν και, ενώ σε ταμειακούς όρους τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων έχουν σημαντική επίπτωση, σε δημοσιονομικούς όρους η επίπτωση είναι μικρότερη.

Στο σκέλος των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού, καταγράφεται αύξηση κατά 386 εκατ. ευρώ, οποία αποδίδεται στην αύξηση των Πρωτογενών δαπανών κατά 930 εκατ. ευρώ.Ο ι δαπάνες για τόκους εμφανίζονται μειωμένες κατά 438 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες ΠΔΕ μειωμένες κατά 106 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, τα νομικά πρόσωπα εμφανίζουν μειωμένα έσοδα κατά 106 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 235 εκατ. ευρώ. Η μείωση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων από έμμεσους φόρους (κατά 167 εκατ. ευρώ) ενώ οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό εμφανίζονται αυξημένες κατά 80 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εμφανίζονται αυξημένα έσοδα κατά 670 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 330 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το πρωτογενές αποτέλεσμα τους να είναι πλεονασματικό και αυξημένο κατά 337 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό ύψους 595 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το α' οκτάμηνο του 2017. Στα ασφαλιστικά ταμεία καταγράφονται αυξημένα έσοδα κατά 909 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 1.352 δισ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματός τους κατά 445 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 298 εκατ. το α' οκτάμηνο του 2018 έναντι αύξησης κατά 1.091 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, είχε σημαντικά ευνοϊκότερη επίπτωση στο πρωτογενές πλεόνασμα εφέτος».

Αν σου άρεσε κάνε