Φόροι και «κόφτης» στις δαπάνες «αβγατίζουν» το πλεόνασμα

Φόροι και «κόφτης» στις δαπάνες «αβγατίζουν» το πλεόνασμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 13:57 Δημιουργία 27/12/18, 13:53

Φόροι και αυστηρή «δίαιτα» στις δαπάνες «έθρεψαν» το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, το οποίο «εκτινάχθηκε» στα 7,626 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο στόχος του προϋπολογισμού προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 4,071 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 4,646 δισ. ευρώ το 11μηνο του 2017.

Την ίδια ώρα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε πλεόνασμα 2,563 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,005 δισ. ευρώ και ελλείμματος 774 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Αύξηση εσόδων

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47,471 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 760 εκατ. ευρώ ή κατά 1,6% έναντι του στόχου.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 45,620 δισ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 655 εκατ. ευρώ ή 1,5% έναντι του στόχου.

Αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

 • Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,2%,
 • Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 129 εκατ. ευρώ ή 4,3%,
 • Φόροι στην περιουσία κατά 22 εκατ. ευρώ ή 0,8%,
 • ΦΠΑ λοιπών κατά 42 εκατ. ευρώ ή 0,3%,
 • Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 39 εκατ. ευρώ ή 9,4%,
 • Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 45 εκατ. ευρώ ή 4,3%,
 • Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 32 εκατ. ευρώ ή 8,2%,
 • Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 82 εκατ. ευρώ ή 2,0%,
 • Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 10,6%.

Αντίστοιχα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 2,5%,
 • Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 102 εκατ. ευρώ ή 5,7%,
 • Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 27 εκατ. ευρώ ή 1,3%,
 • Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 16 εκατ. ευρώ ή 6,2%,
 • Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 19 εκατ. ευρώ ή 0,5%,
 • Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 61 εκατ. ευρώ ή 2,2%.

Οι επιστροφές εσόδων -εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών- ανήλθαν σε 3,181 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 475 εκατ. ευρώ από το στόχο. Επιπλέον, στο 11μηνο έχουν πραγματοποιηθεί και επιστροφές εσόδων της τάξης των 1,593 δισ. ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών.

Στο μεταξύ, τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.851 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 105 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Όσον αφορά τον Νοέμβριο 2018, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,060 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 694 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 4,895 δισ. ευρώ, ενισχυμένη έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 589 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων, στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου, είναι οι παρακάτω:

 • Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 15 εκατ. ευρώ,
 • Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 65 εκατ. ευρώ,
 • ΦΠΑ λοιπών κατά 63 εκατ. ευρώ,
 • Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 16 εκατ. ευρώ,
 • Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 16 εκατ. ευρώ,
 • Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 11 εκατ. ευρώ,
 • Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 44 εκατ. ευρώ,
 • Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 25 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν οι εξής κατηγορίες εσόδων:

 • Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 19 εκατ. ευρώ,
 • Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 38 εκατ. ευρώ,
 • Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 18 εκατ. ευρώ,
 • ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 15 εκατ. ευρώ,
 • Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ,
 • Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 29 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 165 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 105 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Νοεμβρίου 2018 -εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών- υποχώρησαν σε 84 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 475 εκατ. ευρώ από το μηνιαίο στόχο (559 εκατ. ευρώ).

Συγκράτηση δαπανών

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου ανήλθαν στα 44,908 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2.808 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (47.716 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 42,414 δισ. ευρώ, λιγότερες κατά 1,257 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά 302 εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 100 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι μέρος των αρχικών πιστώσεων των επιδοτήσεων γεωργίας αφορούσαν σε προγράμματα τα οποία πλέον εκτελούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάστηκαν μειωμένες κατά 996 εκατ. ευρώ και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιορίστηκαν σε 2,495 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.550 εκατ. ευρώ.

Ειδικά τον Νοέμβριο 2018, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,122 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1.187 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 3,717 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση κατά 957 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες, τέλος, του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 405 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας κάμψη έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 230 εκατ. ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε