Τράπεζες: Βαθιά βάζει το «μαχαίρι» η Deutsche Bank στις τιμές στόχους

Τράπεζες: Βαθιά βάζει το «μαχαίρι» η Deutsche Bank στις τιμές στόχους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 12:11 Δημιουργία 11/01/19, 12:08

Βαθιά βάζει το «μαχαίρι» για τις τιμές στόχους των τριών συστημικών τραπεζών η Deutsche Bank,σε νέα ανάλυσή της που ακολουθεί τις εκτιμήσεις για τα μεγέθη των τραπεζών.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, ο οίκος μείωσε την πρόβλεψη για τα έσοδα, κυρίως σε ότι αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά μέσο όρο 3,5% το 2019 και 5% για το 2020. Η αιτία είναι η επιβράδυνση στην αύξηση του δανεισμού και χαμηλότερη συμμετοχή των NPEs στην «πάνω γραμμή» των ισολογισμών. Τα έσοδα από προμήθειες είναι 1,5% το χρόνο χαμηλότερα έναντι της προηγούμενης εκτίμησης. Επισημαίνει δε ότι μέρος των παραπάνω αποκλίσεων αντισταθμίζεται από τα χαμηλότερα κόστη σε ορισμένες τράπεζες, καθώς κάποιες εξ αυτών έχουν ήδη ανακοινώσει προγράμματα εθελούσιας εξόδου.

Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη αλλαγή σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις έρχεται από τις προβλέψεις. Η DB έχει αυξήσει το κόστος ρίσκου (cost of risk) για τις ελληνικές τράπεζες για να συμπεριλάβει την αύξηση της επίπτωσης από την μείωση των NPEs μέσω πωλήσεων μετά την περιορισμένη οργανική μείωση των NPEs που καταγράφεται τα τελευταία δυο/τρία τρίμηνα.

Η επιβράδυνση στα έσοδα σε συνδυασμό με τις υψηλότερες προβλέψεις οδηγούν σε ουσιώδη μείωση των εκτιμήσεων για τα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών. Θέλουμε να επισημάνουμε, αναφέρει η Deutsche Bank, ότι δεδομένων των εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων κερδοφορίας οι ποσοστιαίες μεταβολές είναι σημαντικές και επηρεάζει ουσιαστικά τις εκτιμήσεις της DB όταν συγκρίνονται με την μέση εκτίμηση της αγοράς.

Η DB αύξησε, επίσης, την εκτίμηση για το κόστος κεφαλαίου του κλάδου για να συμπεριλάβει την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε ότι αφορά την κερδοφορία και τους ρυθμιστικούς κινδύνους, η οποία μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης σε επίπεδο «χονδρικής». Η αύξηση είναι κατά μέσο όρο 150 μονάδες βάσης, στο 14%.

Πιο αναλυτικά, ο οίκος μειώνει τις τιμές στόχους, αλλά διατηρεί τις συστάσεις:

Εθνική Τράπεζα: Σύσταση «αγορά» και τιμή στόχος 1,4 ευρώ έναντι 2,7 ευρώ.

Alpha Bank ΑΛΦΑ -1,53%: Σύσταση «αγορά» και τιμή στόχος 1,5 ευρώ έναντι 2 ευρώ.

Πειραιώς: Σύσταση «διακράτηση» και τιμή στόχος 0,7 ευρώ έναντι 2,16 ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε