Οι

Οι "σκιές" στο Πολεμικό Μουσείο άλλαξαν το Δ.Σ.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ UPD 22:10 Δημιουργία 07/08/20, 20:52

Σειρά παρατυπιών που εγείρουν ζήτημα για την εύρυθμη λειτουργία του Πολεμικού Μουσείου ανέκυψαν από εσωτερικό έγγραφο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχεδόν πριν από δύο μήνες και ειδικότερα με ημερομηνία 18 Ιουνίου του 2020, με το οποίο άλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου.

Στο έγγραφο για τον ειδικό έλεγχο στο Μουσείο, σημειώνεται πως το ΠΜ δεν λειτουργεί εύρυθμα και κανονικά, όπως φαίνεται από τον «τσεκάρισμα» που άρχισε στις 14 Οκτωβρίου του 2019 και ολοκληρώθηκε στις 18 Νοεμβρίου του περασμένου έτους.

Μετά από τις έρευνες και δεδομένου του ότι δεν παρέχεται πλήρης ενημέρωση ούτε περαιτέρω διερεύνηση για τις συνθήκες επί των οποίων προέκυψαν τα προβλήματα, συνεχίζονται οι έλεγχοι για την επίλυση των ζητημάτων.

Τα βασικά ζητήματα του ελέγχου:

1. Το Πολεμικό Μουσείο για 1,5 χρόνο κατέβαλε στην εταιρεία IMS ΑΕ 24.000 ευρώ για παροχή λογιστικών υπηρεσιών (διενέργεια λογιστικών εγγράφων και χρήση ανάλογης μηχανογραφικής εφαρμογής). Με την εν λόγω εταιρεία έχουν συναφθεί δύο συμβάσεις. Από τ ΓΕΕΘΑ προτείνεται η διενέργεια λογιστικών εγγράφων από Αξιωματικό Οικονομικού και παρέρχεται η δυνατότητα, εφόσον απαιτηθεί, υποστήριξης σε φορολογικά θέματα από εξωτερικό φορέα. Επιπλέον, ζητείται η στελέχωση της θέσης του διευθυντή του Πολεμικού Μουσείου και η τοποθέτηση αξιωματικού οικονομικού με γνώσεις στη λογιστική στο Γραφείο Υπηρεσιών του Πολεμικού Μουσείου

2. Το ζήτημα της ανάδειξης των εκθεμάτων του Πολεμικού Μουσείου, έργο κόστους 2,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2011-2013, το οποίο δεν ήταν λειτουργικό, για το οποίο είχε υπογραφεί σύμβαση στην αρχή του 2014 μεταξύ της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΕΘΑ και των εταιριών Pricewaterhouse και Signum.

3.Το Πολεμικό Μουσείο ενημέρωση τη Διεύθυνση και το ΓΕΕΘΑ για την αδυναμία αξιοποίησης του εν λόγω έργου παρά την άποψη του ΓΕΕΘΑ ότι μετά από τεχνικό έλεγχο συμμόρφωσης του έργου από αρμόδια επιτροπή δεν διαπιστώθηκε κάποια έλλεψει ή δυσλειτουργία, αναφορικά με τα παραδοτέα από την πλευρά εταιρείας.

4.Δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του ισολογισμού για το 2018 και η υποβολή των ισολογισμών των ετών 2009-2012.

5.Αναφορές για μη τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών σχετικά με τις διαδικασίες χρέωσης και παρακολούθησης ιστορικών κειμηλίων του Πολεμικού Μουσείου.

6.«Σκιές» στην ανάθεση του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Πολεμικό Μουσείο, καθώς ελέγχεται η ορθότητα της σύμβασης.

7.Για την παροχή νομικών υπηρεσιών από τον ιδιώτη δικηγόρο Περίανδρο Χατούπη δεν είχε συναφθεί σύμβαση από το 2013 έως το 2016.

8.Έλεγχος στη σύμβαση μεταξύ του Πολεμικού Μουσείου και της «Έλενας Ριζούλη» για την εκμίσθωση του χώρου των αναμνηστικών του ΠΜ, ώστε να συμπεριληφθούν διαδικασίες ελέγχου και τρόπου εξαγωγής των κύκλων εργασιών.

9.Επίλυση του ζητήματος για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών εύρυθμης λειτουργίας του Πολεμικού Μουσείου. Από το ΓΕΕΘΑ προτείνεται το ΠΜ να στελεχωθεί από προσωπικό με επαρκείς οικονομικές γνώσεις, να συσταθεί τμήμα προμηθειών και να τοποθετηθεί νομικός σύμβουλος αξιωματικός κοινού νομικού σώματος, όπως και έγινε από τι 13 Φεβρουαρίου του 2020.

Αν σου άρεσε κάνε