Οι αρμοδιότητες της Γιάννας Αγγελοπούλου για την «Ελλάδα 2021»

Οι αρμοδιότητες της Γιάννας Αγγελοπούλου για την «Ελλάδα 2021»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ UPD 14:07 Δημιουργία 25/10/19, 14:05

Τη δομή της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» αλλά και τις αρμοδιότητες των οργάνων της, με επικεφαλής την Γιάννα Αγγελοπούλου προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης και ρυθμίζει τη συγκρότηση, λειτουργία, υποστήριξη από υπηρεσίες, τους πόρους, τη στελέχωση και κάθε δραστηριότητα της Επιτροπής.

Η Γιάννα Αγγελοπούλου, ως πρόεδρος του «Ελλάδα 2021» αποκτά ισχυρές αρμοδιότητες, καθώς «συγκαλεί την Ολομέλεια και το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Επιτροπής, διευθύνει τις εργασίες τους, εκπροσωπεί την Επιτροπή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναλαμβάνει κάθε αναγκαία και πρόσφορη πρωτοβουλία για την επίτευξη των σκοπών της Επιτροπής, εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Επιτροπή και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων».

Αυτοδίκαια, η κυρία Αγγελοπούλου εκ της θέσεώς της λογίζεται ως πρέσβης εκ προσωπικοτήτων για την προώθηση του «Ελλάδα 2021».

Η Επιτροπή υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό και έχει ίδια νομική προσωπικότητα για την εκπλήρωση του σκοπού της. Όργανα διοίκησής της ορίζεται ότι είναι η Ολομέλεια, ο Πρόεδρος και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή λύεται και τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση στις 31.12.2021, ενώ την ίδια ημερομηνία λήγει και η θητεία της προέδρου και των μελών της Ολομέλειας, με την εξαίρεση αυτών που μετέχουν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Οι τελευταίοι ορίζονται εκκαθαριστές και παραμένουν στην Επιτροπή για τις ανάγκες αποκλειστικά της εκκαθάρισης, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί οριστικά στις 30.6.2022, με τη δυνατότητα παράτασης τριμήνου, αλλά για άκρως εξαιρετικούς λόγους.

Αν σου άρεσε κάνε