Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ UPD 16:29 Δημιουργία 24/01/20, 16:27

TAGS

Στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον νέο Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, την αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, την αναβάθμιση του συστήματος εθελοντισμού-πολιτικής προστασίας και την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Σύμφωνα με αυτό, πλέον αναβαθμισμένο ρόλο στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και τη διαχείριση κρίσεων θα έχουν στο εξής οι Περιφέρειες. Σε κάθε μία θα οριστεί από τον περιφερειάρχη συντονιστής, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και θα προΐσταται όλων των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται (δασαρχεία, πυροσβεστική, αστυνομία κ.ά). Επίσης, σε κάθε Περιφέρεια θα δημιουργηθεί Κέντρο Επιχειρήσεων που θα διαθέτει τα πλέον σύγχρονα μέσα επικοινωνίας κ.ά. Το Κέντρο αυτό, όπως και οι υπηρεσίες των Περιφερειών που θα είναι αρμόδιες για την Πολιτική Προστασία, θα στεγάζονται σε ξεχωριστά κατάλληλα κτήρια, τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των οποίων θα χρηματοδοτήσουν εξ ολοκλήρου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το υπουργείο Οικονομικών. Σε κεντρικό-εθνικό επίπεδο θα λειτουργεί και θα συνεδριάζει σε μόνιμη βάση, κι όχι μόνο όταν προκύπτει πρόβλημα, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο θα μετέχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών και φορέων. Επικεφαλής όλων θα είναι ο εθνικός διοικητής.

Με το νομοσχέδιο αυτό θα μπορεί πλέον μια περιοχή να κηρυχθεί σε «ειδική κινητοποίηση επαπειλούμενου κινδύνου» ενόψει δυσμενών καιρικών φαινόμενων κ.ά, ώστε έγκαιρα να λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή καταστροφών. Στην περίπτωση αυτή, θα ισχύει ό,τι και στην περίπτωση που κηρύσσεται σε έκτακτη ανάγκη. Παράλληλα, συγκροτείται Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα υπουργεία Εσωτερικών, Υποδομών και Περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ ή της Ένωσης Περιφερειών, ανάλογα την περίσταση.

Η Επιτροπή αυτή, αν αξιολογεί ότι είναι έκτακτη ανάγκη ή ειδικής κινητοποίησης ένα έργο και κριθεί ως κατεπείγον κι άμεσα υλοποιήσιμο, τότε θα αδειοδοτείται από τη ΓΓΠΠ εντός 90 ημερών, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. Τα έργα αυτά θα αφορούν αντιπλημμυρικά, συντήρηση δασικών δρόμων, καθαρισμούς και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Αν σου άρεσε κάνε