Τι προβλέπουν τα 5 νομοσχέδια που συζητήθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο

Τι προβλέπουν τα 5 νομοσχέδια που συζητήθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ UPD 17:58 Δημιουργία 30/09/20, 16:52

Όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο Μαξίμου, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκαν μια σειρά από νομοσχέδια και εθνικά σχέδια δράσης τα οποία αναμένεται να κατατεθούν το επόμενο διάστημα.

Πιο αναλυτικά τα πέντε νομοσχέδια όπως παρουσιάστηκαν από το Μέγαρο Μαξίμου:

1. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως παρουσίασε το Νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Δια Βίου Μάθηση.

Οι ρυθμίσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Κεντρική στόχευση είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση από λύση ανάγκης για τους πιο αδύναμους να καταστεί συνειδητή επιλογή για όλους και εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής. Με το νομοσχέδιο επιχειρείται μια ολιστική μεταρρύθμιση σε 3 άξονες

- Κοινός στρατηγικός σχεδιασμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Για πρώτη φορά, θα υπάρχουν διακριτά επίπεδα προσόντων, προς αποφυγή επικαλύψεων δομών και υπηρεσιών.

- Άμεση σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης με την αγορά εργασίας, με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό τους σε Κεντρικό και Περιφερειακό Επίπεδο.

- Αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε επίπεδο δομών, διαδικασιών, προγραμμάτων σπουδών και πιστοποίησης.

Σημειώνονται μεταξύ άλλων:

- Η καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα 3 (Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ), 4 (Επαγγελματικά Λύκεια και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων) και 5 (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

- Η Ίδρυση 15 Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων, ύστερα από εισήγηση των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας, με πρόβλεψη για σταδιακή επέκταση σε εθνική εμβέλεια εντός 4ετίας. Οι μαθητές (απόφοιτοι Γυμνασίου) εισάγονται στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. με βάση τον βαθμό του Απολυτηρίου.

2. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστας Καραμανλής και ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν το νομοσχέδιο «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα»

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εξασφαλίζεται ενιαίος τρόπος σχεδιασμού της κινητικότητας, με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Θεσπίζεται το πλαίσιο κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ειδικότερα των διαδικασιών εκπόνησης, εξέτασης, έγκρισης, παρακολούθησης και εποπτείας τους, όπως και καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του νόμου από τους φορείς εκπόνησης και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασης των ΣΒΑΚ. Θεσπίζεται ένα άρτιο και πλήρες θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα αποσαφηνίζει τη διαδικασία κατάρτισης και εξέτασης του ΣΒΑΚ προς διευκόλυνση των Ο.Τ.Α. και των αρμόδιων Υπηρεσιών που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουν έως σήμερα εντοπιστεί. Ταυτόχρονα απλοποιεί και τυποποιεί τη διαδικασία εξέτασης και έγκρισης του ΣΒΑΚ.

Υπογραμμίζεται ότι η αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου θα έχει θετική επίδραση στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους πολίτες καθώς τα ΣΒΑΚ αποτελούν το εργαλείο για τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών. Μέσω αυτών βελτιώνεται η προσβασιμότητα για όλους, αξιοποιούνται όλοι οι τρόποι μετακίνησης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις, λαμβάνοντας υπόψη τους άξονες της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

3. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης και η Υφυπουργός κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασαν το νομοσχέδιο για ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας

Στόχος του νομοσχεδίου η αναδιάρθρωση και η μεταρρύθμιση της Πρόνοιας, ώστε να καταστεί ένας σύγχρονος ενεργητικός μοχλός προώθησης αλλαγών για την ενδυνάμωση των πλέον ευάλωτων πολιτών, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και γίνεται πιο επιτακτική εξαιτίας των συνθηκών, που διαμορφώθηκαν από την πανδημία. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου θεσμοθετούνται παρεμβάσεις, σε τρεις άξονες.

O πρώτος άξονας περιλαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων. Μεταξύ άλλων:

- Θεσπίζεται για πρώτη φορά ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των δομών αυτών και των υπηρεσιών που παρέχουν σε παιδιά σχολικής ηλικίας, διασφαλίζοντας ότι ανεξάρτητα του τόπου διαμονής ή άλλων κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των περιοχών που διαβιούν, όλα τα παιδιά απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες.
- Ενισχύεται στην πράξη ο θεσμός της αναδοχής και διευρύνεται ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να φροντίσουν ένα παιδί. Μειώνεται έτσι ο αναίτιος αποκλεισμός ατόμων από τη δυνατότητα να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να παρέχουν αγάπη και στοργή σε παιδιά που έχουν ανάγκη και αυτή τη στιγμή διαμένουν σε ιδρυματικού τύπου δομές.
- Προβλέπεται αποζημίωση για το 100% της δυναμικότητα των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, για το διάστημα που λειτούργησαν υποχρεωτικά στο 50% της δυναμικότητάς τους λόγω των μέτρων κατά την πανδημίας. Προστατεύονται έτσι οι θέσεις εργασίας και διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των δομών.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του, ενώ ο τρίτος, στη ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με την παροχή του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση του επιδόματος, με στόχο τη διευκόλυνση των ωφελούμενων με την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη άσκηση της επιδοματικής πολιτικής.

4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών (online) υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Ο Κανονισμός 1150/2019 εντάσσεται στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά και θέτει κανόνες διαφάνειας, περιορίζοντας ταυτόχρονα την εμφάνιση και τις επιπτώσεις των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, που εφαρμόζονται σε ορισμένες επιγραμμικές δραστηριότητες των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης προς τις επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο περιέχει ρυθμίσεις για:

 • - Διαφάνεια στους όρους και τις προϋποθέσεις. Οι πάροχοι (πλατφόρμες) υποχρεούνται πλέον να αναρτούν το κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων το οποίο να εύκολα προσβάσιμο για τους επιχειρηματικούς χρήστες. Επιπρόσθετα, οφείλουν να παρέχουν πληροφόρηση για κάθε πρόσθετο δίαυλο προώθησης ή πρόγραμμα διαφήμισης που ενδεχομένως χρησιμοποιούν για την προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών
 • .- Διαφάνεια ως προς τον περιορισμό, αναστολή, τερματισμό παροχής υπηρεσιών: Σε περίπτωση που σκοπεύουν να περιορίσουν ή να αναστείλουν την παροχή των υπηρεσιών τους σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, οι πάροχοι πρέπει να αιτιολογούν την απόφασή τους πριν ή κατά την έναρξη ισχύος του περιορισμού / αναστολής. Σε περίπτωση διακοπής, η αιτιολόγηση αυτή πρέπει να κοινοποιείται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη της ισχύος της.
 • - Διαφάνεια Κατάταξης: Οι πάροχοι υποχρεούνται να περιγράφουν στους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζουν την κατάταξη των επιχειρηματικών χρηστών και των χρηστών των εταιρικών ιστοτόπων, προκειμένου οι τελευταίοι να είναι σε θέση να βελτιώνουν την παρουσίαση ή τα χαρακτηριστικά των αγαθών και των υπηρεσιών τους.
 • - Επίλυση Διαφορών: Για πρώτη φορά επιχειρείται η πολυεπίπεδη ενεργοποίηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
 • - Οι ενώσεις που έχουν έννομο συμφέρον να εκπροσωπούν επιχειρηματικούς χρήστες, μπορούν να εκπροσωπούν δικαστικά τους τελευταίους αναφορικά με κάθε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού έναντι οποιουδήποτε παρόχου. Το ίδιο ισχύει και για τους δημόσιους φορείς που τους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων των επιχειρηματικών χρηστών ή η διασφάλιση της τήρησης του Κανονισμού.

5. Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε το νομοσχέδιο για την κύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

Με το νομοσχέδιο τροποποιείται η σύμβαση δωρεάς η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ του Δημοσίου, του Ιδρύματος Ωνάση και του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ) που αφορά: Την υλοποίηση, την προμήθεια και την παράδοση του Έργου Εξοπλισμού ΩΚΚ και του Έργου της Νέας Πτέρυγας, τον πλήρη εξοπλισμό του ΩΚΚ της νέα Πτέρυγας, την επιλεκτική ανακατασκευή δωματίων και χώρων του ΩΚΚ, την σύσταση του Ωνασείου Παίδων, την διαμόρφωση χώρου ελικοδρομίου, την ίδρυση και τον εξοπλισμό του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου. Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο:

 • - Την ευθύνη υλοποίησης του έργου φέρει πλέον ο οριζόμενος φορέας υλοποίησης.
 • - Αποσαφηνίζονται ζητήματα, όπως ότι το ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης και του κινητού εξοπλισμού για χρονικό διάστημα 5ετίας από την παραλαβή του.
 • - Αναδιαμορφώνεται το κείμενο της σύμβασης κατά τρόπον ώστε να ορίζονται πλέον ρητώς οι υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποίησης.
 • - Αποσαφηνίζεται το φάσμα των υποχρεώσεών του αναφορικά με τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών απευθείας με το φορέα υλοποίησης.
 • - Διευκρινίζεται ότι το ίδρυμα ευθύνεται μόνο ως προς την ανάληψη του κόστους υλοποίησης των σχετικών έργων από τον φορέα υλοποίησης.
 • - Εξειδικεύονται οι διαδικασίες προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.
 • - Αναγνωρίζονται στον Φορέα Υλοποίησης όλες οι απαλλαγές και τα προνόμια του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.
 • - Απαλλάσσονται ο Φορέας Υλοποίησης, όπως και το ίδρυμα, από κάθε φύσεως παρόντα ή μελλοντικό φόρο.
 • - Διευκρινίζονται θέματα απαλλαγής του Φορέα Υλοποίησης από τον Φ.Π.Α. κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για το ίδρυμα.

Αν σου άρεσε κάνε