ΣΥΡΙΖΑ: Ζητούν τα οικονομικά στοιχεία της Ελληνικός Χρυσός

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητούν τα οικονομικά στοιχεία της Ελληνικός Χρυσός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ UPD 12:20 Δημιουργία 16/10/20, 12:07

Στην «Ελληνικός Χρυσός» επανέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά ζητώντας οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και τη συνεισφορά της σε φόρους προς το Ελληνικό Δημόσιο, για τα ποσά που έχει καταβάλει για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και για τα δάνεια που τυχόν έχει εξασφαλίσει από ελληνικές τράπεζες.

Πιο συγκεκριμένα με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τέσσερις υπουργούς, οι βουλευτές Κυριακή Μάλαμα και Σωκράτης Φάμελλος ζητούν να διαβιβαστούν στη Βουλή μία σειρά στοιχείων από το 2013 μέχρι και σήμερα. Η ερώτηση απευθύνεται στους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίοι καλούνται να ενημερώσουν τη Βουλή:

1. Ποια είναι η συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός σε φόρους προς το Δημόσιο από το 2013 μέχρι το 2020;

2. Ποιο είναι το ύψος των τιμολογημένων δαπανών της Ελληνικός Χρυσός από το 2013 μέχρι σήμερα σε προμηθευτές;

3. Πόσο είναι το μισθολογικό κόστος που καταβάλει η Ελληνικός Χρυσός κατ' έτος από το 2013 μέχρι σήμερα;

4. Πόσα χρήματα έχει πληρώσει η Ελληνικός Χρυσός για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από το 2013 μέχρι σήμερα;

5. Ποιο είναι το ύψος των χορηγιών προς τρίτους από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ΑΕ από το 2013 μέχρι σήμερα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι αυτών των χορηγιών;

5. Πόσο είναι το ύψος του δανεισμού της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ κι από που έχουν ληφθεί αυτά τα δάνεια; Αν έχει έκθεση σε δανεισμό σε ελληνικές τράπεζες.

6. Αν έχουν διενεργηθεί φορολογικοί έλεγχοι στην Ελληνικός Χρυσός από το 2013 μέχρι σήμερα, με δεδομένο ότι αρκετά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο κάνουν λόγο για ζημίες της εταιρίας επί έτη

Εκτός των παραπάνω, από τον υπουργό Οικονομικών ζητήθηκε να καταθέσει τους ισολογισμούς της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ από το 2013 έωςσήμερα, το χαρτοφυλάκιο του δανεισμού της, τις βεβαιώσεις φόρων προς τη συγκεκριμένη εταιρεία, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στα θέματα που τίθενται στην ερώτηση.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, την ώρα που η μητρική εταιρεία Eldorado Gold διανέμει δεκάδες εκατομμύρια ως μέρισμα κερδών στους μετόχους της, (σύμφωνα με τα στοιχεία που η ίδια δημοσιεύει στις εκθέσεις τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της), η θυγατρική της στην Ελλάδα, η Ελληνικός Χρυσός, δημοσιεύει ελλειπή στοιχεία, από τα οποία προκύπτουν λειτουργικές ζημίες και υψηλότατες δαπάνες σε τιμολόγια.

Όπως υπογράμμισαν οι δύο βουλευτές, η εταιρεία, σε αντίθεση με τη μητρική της, δεν έχει αναρτημένους τους ισολογισμούς της στον επίσημο ιστότοπό της, ενώ στην υποσελίδα «οικονομικά στοιχεία» του διαδικτυακού τόπου της δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Εξάλλου, όπως σημειώνουν, στην τελευταία «Έκθεση Βιωσιμότητας 2018» η Ελληνικός Χρυσός αποκαλύπτει ότι τα έσοδά της για το συγκεκριμένο έτος ήταν 95 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κόστη της 112,9 ευρώ. Την ίδια στιγμή, στην έκθεση βιωσιμότητας 2017, η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ παρουσιάζει ως πληρωμές σε προμηθευτές δαπάνη 208.000.000 ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε