Γιατί «τρέχουν» μετοχές και ομόλογα
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ UPD 11:54 Δημιουργία 22/04/19, 08:45

Γιατί «τρέχουν» μετοχές και ομόλογα

Το spread του ελληνικού δεκαετούς και του αντίστοιχου γερμανικού, μειώθηκε κατά 93 μονάδες βάσης- Το Χ.Α κερδίζει από τις αρχές του έτους 26%- Ο εκλογικός κύκλος δε λειτουργεί αποσταθεροποιητικά στην παρούσα κατάσταση

Σελίδα: από 43