Κοροναϊός: Ενισχύονται τα μέτρα καθαριότητας σε ΜΜΜ και χώρους εστίασης

Κοροναϊός: Ενισχύονται τα μέτρα καθαριότητας σε ΜΜΜ και χώρους εστίασης

ΥΓΕΙΑ & ΟΜΟΡΦΙΑ Δημιουργία 04/03/20, 15:38

Εντατικοποίηση των ελέγχων για τα μέσα μεταφοράς και τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος προβλέπουν εγκύκλιοι του υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο πρόληψης λόγω του κοροναϊού.

Ειδικότερα, αναφέρεται πως όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών, ή εργάζονται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την σχετική Υγειονομική Διάταξη όπως κάθε φορά ισχύει και να τηρούν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής.

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής όπως καθορίζονται στον Ε.Κ 852/2004, σε όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς προς πώληση ή διάθεσης αυτών με ή και ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών.

Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που παράγουν ή διαχειρίζονται, να φροντίζουν για τα προγράμματα καθαρισμού (απολύμανσης και απεντόμωσης- μυοκτονίας) της επιχείρησης καθώς και την υγιεινή και την εκπαίδευση του προσωπικού.

«Τονίζουμε ιδιαιτέρως ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ώστε να υπάρχει υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας των εργαζομένων και την κατά το δυνατό μέγιστη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας» επισημαίνεται στην εγκύκλιο.

Εξάλλου, σε ανάλογες συστάσεις για τη λήψη μέτρων προχώρησε το υπουργείο και για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (στεριάς, θάλασσας και αέρα καθώς και στους επιβατικούς σταθμούς) με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των επιβατών και εργαζομένων σε αυτά.

Όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος θα πρέπει:

* Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και όλοι οι χώροι των επιβατικών σταθμών να διατηρούνται πάντα καθαροί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην τήρηση τακτικού προγράμματος καθαρισμού και εφαρμογής απολύμανσης και όταν κρίνεται αναγκαίο να διεξάγεται και έκτακτος καθαρισμός και εφαρμογή απολύμανσης. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.

* Να γίνεται σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση πρέπει να εφαρμόζεται ιδιαίτερα στις χειρολαβές και τα στηρίγματα, από όπου κρατούνται οι επιβάτες, καθώς και στους διακόπτες ειδοποίησης στάσης.

* Να διενεργείται συχνός αερισμός των οχημάτων.

* Να εφαρμόζεται τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης στα συστήματα αερισμού και κλιματισμού όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και σε όλους τους χώρους των επιβατικών σταθμών.

* Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των χώρων των επιβατικών σταθμών να διατηρούνται καθαρές και χωρίς φθορές, ώστε να αποτρέπεται η συγκέντρωση μικροοργανισμών και εντόμων υγειονομικής σημασίας, όπως π.χ. παρασίτων, μυκήτων, μυγών, κουνουπιών, κατσαρίδων κ.α., τα οποία δυνητικώς μπορούν να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ατομική και τη δημόσια Υγεία.

* Οι υπάρχοντες χώροι υγιεινής (τουαλέτες) να είναι εφοδιασμένοι με χαρτί υγείας, σαπούνι για την πλύση των χεριών και χαρτί για το στέγνωμα των χεριών.

* Για την αποφυγή εμφάνισης εντόμων και παρασίτων υγειονομικής σημασίας (κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, κοριοί, ψύλλοι, κ.α.) ή τρωκτικών, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται εντομοκτονία- μυοκτονία από εξειδικευμένο συνεργείο, με εγκεκριμένα σκευάσματα (όπως αυτά προβλέπονται και εγκρίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

* Σε περιπτώσεις που τα οχήματα χρησιμοποιούνται πέραν του σκοπού τους, για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και γεγονότων, από τα οποία δύναται να επηρεαστεί δυσμενώς η δημόσια υγεία, απαιτείται η διενέργεια έκτακτου καθαρισμού, αερισμού και απολύμανσης αυτών, προτού δοθούν ξανά στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων τους.

Αν σου άρεσε κάνε