Τι προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον έργο της καναδικής εταιρίας στη Χαλκιδική.

Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα μέσα στη μέρα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, το ΥΠΕΝ εξέδωσε τις δύο άδειες για τις εργασίες της Eldorado Gold στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, με την πρώτη απόφαση τροποποιείται η άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού του χώρου απόθεσης στην περιοχή της Ολυμπιάδας, και επιτρέπεται «η διάθεση του λεπτομερούς υπολείμματος κατεργασίας του εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας στο στεγανοποιημένο και υδραυλικά προστατευμένο -απομονωμένο τμήμα που προσδιορίζεται από τον ενοποιημένο χώρο απόθεσης 1-3, το δεξιό αντέρεισμα, την ανάντη παρειά του κατάντη αναχώματος και την λίμνη εκτάκτου ανάγκης του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών».

Με τη δεύτερη, χορηγείται στην «Ελληνικός Χρυσός» άδεια λειτουργίας νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα, διάρκειας τριών ετών, με τον περιορισμό η ποσότητα του επεξεργαζόμενου μεταλλεύματος ετησίως να μην υπερβαίνει τις 400.000 τόνους, όπως και να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς λειτουργίας και συντήρησης κ.ά.

Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της Eldorado Gold εξέφρασε την ικανοποίηση της για τις άδειες που αφορούν στην Ολυμπιάδα, αλλά τόνισε πως περιμένει και την αδειοδότηση για το έργο στις Σκουριές.