Μεταβίβαση ακινήτων

Ψηφιακά με 9 βήματα και σε μία μέρα η μεταβίβαση ακινήτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 08:02 Δημιουργία 04/03/21, 07:30

Ψηφιακά με 9 βήματα και σε μία μέρα η μεταβίβαση ακινήτων

Με εννέα απλά βήματα και σε μόλις μια ημέρα χωρίς επίσκεψη στην εφορία, θα μπορεί να ολοκληρωθεί η ψηφιακή διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων (υποβολή της δήλωσης και πληρωμή του φόρου), η οποία θα είναι προαιρετική έως τις 31 Μαΐου και υποχρεωτική από την 1η Ιουνίου.