σύστημα εισροών-εκροών

Πρόστιμα που αγγίζουν τα 500.000 ευρώ για το σύστημα εισροών-εκροών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 09/04/19, 12:38

Πρόστιμα που αγγίζουν τα 500.000 ευρώ για το σύστημα εισροών-εκροών

Σε αεροδρόμια, εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, διυλιστήρια, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας ιδιωτικής χρήσης είναι υποχρεωτικό πλέον το σύστημα εισροών-εκροών καυσίμων