Ιχθυοκαλλιέργειες

Αυτοί οι τρεις «μνηστήρες» κατέθεσαν προσφορές για τα προς πώληση assets των Νηρέα – Σελόντα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 12/06/19, 10:26

Αυτοί οι τρεις «μνηστήρες» κατέθεσαν προσφορές για τα προς πώληση assets των Νηρέα – Σελόντα

Στους τρεις ανέρχονται οι «μνηστήρες», που κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές για τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία των Νηρέα και Σελόντα, τα οποία θα περάσουν στα άλλα χέρια, όπως ορίζουν οι δεσμεύσεις, που δόθηκαν DG Comp, προκειμένου να εγκριθεί η εξαγορά των δύο εταιρειών από το σχήμα Amerra – Mubadala.