Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Οι προδιαγραφές για την επαναλειτουργία των ιδιωτικών και δημόσιων βρεφονηπιακών σταθμών
ΕΛΛΑΔΑ Δημιουργία 29/05/20, 14:59

Οι προδιαγραφές για την επαναλειτουργία των ιδιωτικών και δημόσιων βρεφονηπιακών σταθμών

Τα μέτρα αφορούν τόσο τις προδιαγραφές λειτουργίας των μονάδων, όσο και την προσέλευση και μεταφορά παιδιών από και προς αυτές, καθώς και τους γενικούς κανόνες υγιεινής.