ΟΑΕΔ

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για εργοδότες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 24/06/19, 16:13

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για εργοδότες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα

Φέρνουν 4μηνη παράταση στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 14/06/19, 23:21

Φέρνουν 4μηνη παράταση στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Η επέκταση θα αφορά σε όλους όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ακόμη κι αν οι συμβάσεις τους έχουν λήξει μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ, και θα μπορούν να συνεχίσουν την απασχόληση σε αυτό με δήλωσή τους στον επιβλέποντα φορέα

Σελίδα: από 5