Νηρέας-Σελόντα

«Μάχη» για δύο η πώληση των assets Νηρέα-Σελόντα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 02/07/19, 10:00

«Μάχη» για δύο η πώληση των assets Νηρέα-Σελόντα

«Μάχη» για δύο αποτελεί η πώληση των assets Νηρέα-Σελόντα, καθώς στην τελική φάση του διαγωνισμού προκρίθηκαν ο καναδικός όμιλος Cooke Inc. (μέσω της ισπανικής θυγατρικής του Grupo Culmarex) και το σχήμα Diorasis International – Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς.

Αυτοί οι τρεις «μνηστήρες» κατέθεσαν προσφορές για τα προς πώληση assets των Νηρέα – Σελόντα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 12/06/19, 10:26

Αυτοί οι τρεις «μνηστήρες» κατέθεσαν προσφορές για τα προς πώληση assets των Νηρέα – Σελόντα

Στους τρεις ανέρχονται οι «μνηστήρες», που κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές για τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία των Νηρέα και Σελόντα, τα οποία θα περάσουν στα άλλα χέρια, όπως ορίζουν οι δεσμεύσεις, που δόθηκαν DG Comp, προκειμένου να εγκριθεί η εξαγορά των δύο εταιρειών από το σχήμα Amerra – Mubadala.