Περιβάλλον

Πλωτή πλατφόρμα θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα των πλαστικών αποβλήτων στη θάλασσα
ΔΙΕΘΝΗ Δημιουργία 13/08/18, 15:29

Πλωτή πλατφόρμα θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα των πλαστικών αποβλήτων στη θάλασσα

Αρχιτέκτονας ανέπτυξε ένα μοντέλο στη διδακτορική της διατριβή που θα μπορούσε να προσφέρει μια λύση για τα πλαστικά απόβλητα στους ωκεανούς που γίνονται όλο και περισσότερα.

Σελίδα: από 5