Έντοκα γραμμάτια

Νέα δημοπρασία εντόκων στις 8 Μαΐου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 03/05/19, 15:50

Νέα δημοπρασία εντόκων στις 8 Μαΐου

Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 9 Αυγούστου 2019, θα διενεργηθεί την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων στις 6 Φεβρουαρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 01/02/19, 12:57

Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων στις 6 Φεβρουαρίου

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 10 Μαΐου 2019, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ.

Σελίδα: από 3