ασφαλιστικές εισφορές

Παράταση καταβολής εισφορών για εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 10/05/20, 11:22

Παράταση καταβολής εισφορών για εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες , οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, Απριλίου, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας θα καταβληθούν έως τις 30 Νοεμβρίου και έως τις 10 Νοεμβρίου για το πρώην ΝΑΤ.

Σελίδα: από 3