ασφαλιστικές εισφορές

Ο Βρούτσης για τα οφέλη των επιχειρήσεων από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 14/09/20, 16:03

Ο Βρούτσης για τα οφέλη των επιχειρήσεων από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, η εξαγγελθείσα μείωση των εισφορών εφαρμόζεται στις εισφορές υπέρ τρίτων και δεν θίγει τις ανταποδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Παράταση καταβολής εισφορών για εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 10/05/20, 11:22

Παράταση καταβολής εισφορών για εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες , οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, Απριλίου, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας θα καταβληθούν έως τις 30 Νοεμβρίου και έως τις 10 Νοεμβρίου για το πρώην ΝΑΤ.

Σελίδα: από 3