Πρατήρια Καυσίμων

Στο ΕΣΠΑ για πρώτη φορά τα πρατήρια καυσίμων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 19/04/19, 12:27

Στο ΕΣΠΑ για πρώτη φορά τα πρατήρια καυσίμων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Π.Ε.Κ, στη διεύθυνση όπου είναι αναρτημένο το πλήρες κείμενο των διευκρινίσεων του υπουργείου Οικονομίας για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις.