Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

Ταμείο Ανάκαμψης και επενδύσεις αλλάζουν το τοπίο στην Ελλάδα
BLOGS Δημιουργία 10/06/20, 17:48

Ταμείο Ανάκαμψης και επενδύσεις αλλάζουν το τοπίο στην Ελλάδα

Το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ θα επιτρέψει στην Ελλάδα να καλύψει όχι μόνο το έδαφος που χάθηκε λόγω του Covid-19, αλλά επίσης ενδεχομένως να ανυψώσει τη μακροπρόθεσμη τάση ανάπτυξης μαζί και με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στοχευόμενη παραγωγικότητα βελτιώνοντας τις επενδύσεις.

Η κρίση επιβάλει, το τραπεζικό σύστημα να στηρίξει την μικρομεσαία επιχείρηση
BLOGS Δημιουργία 27/05/20, 14:02

Η κρίση επιβάλει, το τραπεζικό σύστημα να στηρίξει την μικρομεσαία επιχείρηση

Όλοι ευελπιστούν σε σύγχρονες και ευέλικτες μορφές management για να απορροφηθούν οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και να δοθούν ταχύτατα στην μικρομεσαία επιχείρηση. Να μη χαθεί ούτε μία θέση εργασίας.