Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Πρεμιέρα για το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 12/05/20, 15:55

Πρεμιέρα για το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Από την χρηματοδότηση εξαιρούνται οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.